Lid van de maand

Lid van de maand

Lid van de maand

 • ‘Voor de klas staan is voor mij het leukste wat er is. Als academische leerkracht is het daarbij uitdagend om mee te kunnen denken over schoolontwikkeling. In de toekomst hoop ik met mijn achtergrond [...]

 • 'De kennis en vaardigheden van academische leerkrachten zijn waardevol voor het onderwijs. Ik raad aan om in gesprek te gaan met bestuurders, zodat een passende functie voor jullie gevonden kan [...]

 • 'Samen met mijn collega's verzorg ik 3 dagen per week het onderwijs voor leerlingen in een onderwijs-zorg groep. De andere twee dagen werk ik binnen de stichting als onderwijskundige, waarbij ik een [...]

 • 'Vier dagen per week werk ik als groepsleerkracht op een montessorischool. Daarnaast onderzoek ik als onderzoeksmedewerkers personele vraagstukken binnen het [...]

 • 'Ik werk 4,5 dag als leerkracht voor groep 5/6. Daarnaast ben ik een halve middag bezig met onderzoek doen voor het bestuur en ben ik met mijn directeur bezig om een functie te ontwikkelen voor [...]

 • 'Naast fulltime werken ben ik actief lid bij de BAB en probeer ik zoveel mogelijk in praktijk uit te dragen waar wij voor staan: een sterke positionering van de academische leerkracht in het [...]
 • 'Mijn droombaan voor de toekomst is een baan waarbij ik parttime voor de klas sta en parttime als onderwijskundige kan werken, het liefst binnen hetzelfde schoolbestuur. Het lastige hieraan is dat er [...]

 • 'Ik werk als academische leerkracht in het speciaal basisonderwijs en ik geniet van (de uitdaging van) het werken met deze doelgroep [...]

 • 'In de toekomst wil ik graag voor de klas staan. Daarom heb ik ook gekozen voor de Universitaire Pabo. Hierbij wil ik mijn academische vaardigheden blijven gebruiken om het onderwijs te verbeteren. [...]

 • 'Academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs zijn naar mijn mening goed in staat om de vertaalslag te maken vanuit de wetenschappelijke, vaak complexe theorie, naar de dynamische [...]

 • 'Tijdens mijn master leer ik (onderwijs)beleid te analyseren vanuit een bestuurlijke context en merk ik hoe lastig het soms voor managers en bestuurders is om beleid op een juiste manier te [...]

 • 'Ik werk twee dagen als schoolleider en sta drie dagen voor de klas in de bovenbouw. Als academische leerkracht kan ik sneller op meerdere niveaus in de organisatie meedenken en daarbij een brug [...]

 • 'Ik werk als leerkracht op het speciaal basisonderwijs en als dyslexiebehandelaar/orthopedagoog bij Marant. Mijn werk motiveert mij om leerlingen in te laten zien wat ze al kunnen, zodat ze van [...]

 • 'Ik werk bij Jongleren.biz als groepsleerkracht van een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast ontwikkel ik samen met mijn collega´s een curriculum voor deze doelgroep waarin ondernemend en [...]

 • 'Als je wilt dat het onderwijs niet voorbijgaat aan onderzoeksresultaten, mag je als onderzoeker ook niet voorbijgaan aan de praktijk. Daarom zie ik mezelf op korte termijn werken als [...]

 • ‘Als academische leerkracht, schoolopleider en onderzoeksbegeleider worden zowel mijn academische vaardigheden en kennis, maar ook mijn pedagogisch-didactische vaardigheden [...]

 •  

  'Na mijn Master heb ik fulltime voor de klas gestaan als leerkracht basisonderwijs en docent Levensbeschouwing in het middelbaar onderwijs. Ik vroeg de promotiebeurs voor leraren aan om de [...]

 • 'Ik werk als leerkracht en intern begeleider. Onze school is als academische basisschool veel bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van goed, hedendaags onderwijs. Samen met leerlingen [...]

 • 'Naast leerkracht in groep 5-6, werk ik als onderzoekscoördinator in de Werkplaats Diversiteit van Amsterdam. Hier vorm ik de brug tussen leerteams op basisscholen en kennisinstituten, waarbij we [...]

 • 'Als academische leerkracht coach ik leerkrachtenteams op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van coöperatief leren, [...]

 • 'Ik ben leerkracht van groep 3 op maandag, op dinsdag en woensdag verzorg ik tutoring voor de middenbouw (m.n. groep 3, lezen), waarna ik mijn week op donderdag afsluit met curriculumontwikkeling op [...]

 • 'Wat kunnen academisch geschoolde leerkrachten betekenen voor het onderwijs? Met dat onderwerp ben ik aan mijn onderzoek [...]

 • 'Kinderen Onderzoekend en Ontwerpend laten Leren. Daarvoor hebben zij leerkrachten nodig die hun eigen onderwijs onderzoeken en ontwerpen. Als coördinator van OOL in bouw 3-4, doe ik dit niet alleen [...]

 • 'Binnen mijn combifunctie als orthopedagoog, onderwijskundige en intern begeleider analyseer ik leerling- en leerkrachtgedrag en maak ik hierbij in samenwerking met leerkrachten een plan van aanpak. [...]

 • ‘Juist bij kinderen waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat, kun je een bijdrage leveren als professional. Ik heb mijn hart verloren aan leerlingen met ‘speciale’ [...]

 • 'Bij goede projecten kunnen leerlingen hun talenten  en vaardigheden ontwikkelen. Daar zet ik mij met heel veel plezier voor in. Ik zie een goede leerkracht als ontwerper van zijn eigen [...]

 • ‘Bij het ministerie van OCW maak ik me sterk voor het terugdringen van zittenblijvers, het versterken van de functiemix en het verlagen van de [...]