Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Lid van de maand

Lid van de maand

Lid van de maand

 •  

  Na mijn studies Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit heb ik een aantal jaren als Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit gewerkt. Ik merkte dat ik het beste tot mijn recht kom als [...]

 •  

  ''Ik kan mijn academische vaardigheden nog goed gebruiken; mijn analytisch en kritisch denken wordt gewaardeerd in verschillende veranderprocessen in de [...]

 • "Ik geloof dat de toegevoegde waarde van academici van leerkrachten in het basisonderwijs in Nederland erin ligt dat academici zijn opleid om onderwerpen allereerst kritisch te bekijken en alle [...]

 • "Doordat ik als academicus graag meedenk, mezelf wil blijven ontwikkelen en mijn kennis graag wil delen, vind ik het een mooie uitdaging om hier ook collega’s in mee te nemen. Elkaar inspireren, [...]

 •  

  "Sinds twee jaar werk ik twee dagen per week als leerkracht op een basisschool in Utrecht en drie dagen per week als docent op de Marnix Academie. Dat geeft mij de kans om de verbondenheid [...]

 • ''Wat voor mij de meerwaarde is van academici in het basisonderwijs is de vertaalslag tussen theorie en praktijk die je voortdurend maakt. Dit maakt dat je al analyserend en reflecterend tot [...]

 • “In mijn baan als onderwijsadviseur kan ik wetenschappelijke inzichten combineren met mijn ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, om zo de scholen op een juiste manier te [...]

 • “Ik wil het primaire proces niet uit het oog verliezen. Eén ding staat dus vast: naast de uitdagingen van het toezicht en het onderzoek in mijn huidige werk blijf ik voor de klas. Dat is waar het [...]

 •  

  ''De meerwaarde van academische leerkrachten zit voor mij in de wederkerigheid. Als onderzoeker weet ik hoe het er in de praktijk aan toegaat. Daarnaast heb ik als leerkracht een soort denkkader [...]

 • ' Ik kreeg alle ruimte om te experimenteren met duurzaamheid in mijn groep en om dit te delen binnen ons team. Op deze manier kon ik collega's inspireren en [...]

 • ‘Het werken met een groep leerlingen vind ik uitdagend. De dynamiek binnen een groep, het begeleiden van ieder kind op zijn/haar niveau in de klas en ze gemotiveerd krijgen om zichzelf continu te [...]

 • “Er is genoeg uitdaging te vinden binnen de school mits jouw schoolleider en het team kritisch durven te kijken naar het curriculum. De schoolleider speelt hierbij een cruciale rol. Ga hierover in [...]

 • "Door de academische leerkracht op de kaart te zetten en vooral de meerwaarde van de academische leerkracht in een professionele leercultuur op de scholen te laten zien lukt het hopelijk om een [...]

 • "Academische leerkrachten kunnen ervoor zorgen dat onderwijswetenschap toegankelijk, goed bruikbaar en toepasbaar wordt voor andere collega's. De voorwaarde hiervoor is wel dat goede ondersteuning en [...]

 • 'Ik denk dat een academische leerkracht in staat is om met een bredere blik naar het onderwijs te kijken en daardoor dingen in een ander perspectief te [...]

 • ''Ik hoop dat scholen en schoolbesturen steeds meer bekend raken met de meerwaarde van academische leerkrachten. Door academische leerkrachten passende taken aan te bieden, zullen de scholen het [...]

 • “Als academische leerkracht hoop ik een brug te zijn en vertaalslag te kunnen maken tussen de wetenschap en de praktijk. Hierbij probeer ik theorie en wetenschappelijk onderzoek om te zetten in [...]

 • ''De vele invalshoeken zorgen voor kennis en diepte in het onderwijs. Het zou fijn zijn als binnen de schoolorganisatie meer ruimte komt voor de academische leerkracht om zijn of haar kwaliteiten te [...]

 • "De waarde van academici in het basisonderwijs zal nog krachtiger worden wanneer iedereen een passende rol of functie kan uitoefenen. [...]

 • "Als academische leerkracht neem je de tijd om op onderzoek uit te gaan en te kijken naar wat de meest recente inzichten zijn en hoe je deze – soms best abstracte inzichten – kan vertalen naar je [...]

 • "Ik vind het heel interessant om samen met collega’s na te denken over het ‘waarom’ achter ons onderwijs en over het ‘hoe’. Daarnaast doe ik op dit moment met Yvonne van Kasteren een onderzoek naar [...]

 • "Ik sta drie dagen voor de klas en werk daarnaast één dag aan verschillende taken rond gedragsproblematiek, onderzoek en zorgcoördinatie binnen de school. Daarnaast zal ik in april hopelijk toetreden [...]

 • ‘Voor de klas staan is voor mij het leukste wat er is. Als academische leerkracht is het daarbij uitdagend om mee te kunnen denken over schoolontwikkeling. In de toekomst hoop ik met mijn achtergrond [...]

 • "Op aanvraag van het bestuur hebben wij, de vier academische leerkrachten van de stichting, onderzocht hoe alle scholen het 1S-doel voor rekenen kunnen behalen aan het eind van groep 8 (...) De [...]

 • 'Samen met mijn collega's verzorg ik 3 dagen per week het onderwijs voor leerlingen in een onderwijs-zorg groep. De andere twee dagen werk ik binnen de stichting als onderwijskundige. Ik stel een [...]

 • 'Vier dagen per week werk ik als groepsleerkracht op een montessorischool. Daarnaast onderzoek ik als onderzoeksmedewerkers personele vraagstukken binnen het [...]

 • 'Ik werk 4,5 dag als leerkracht voor groep 5/6. Daarnaast ben ik een halve middag bezig met onderzoek doen voor het bestuur en ben ik met mijn directeur bezig om een functie te ontwikkelen voor [...]

 • 'Naast fulltime werken ben ik actief lid bij de BAB en probeer ik zoveel mogelijk in praktijk uit te dragen waar wij voor staan: een sterke positionering van de academische leerkracht in het [...]
 • 'Mijn droombaan voor de toekomst is een baan waarbij ik parttime voor de klas sta en parttime als onderwijskundige kan werken, het liefst binnen hetzelfde schoolbestuur. Het lastige hieraan is dat er [...]

 • 'Ik werk als academische leerkracht in het speciaal basisonderwijs en ik geniet van (de uitdaging van) het werken met deze doelgroep [...]

 • 'In de toekomst wil ik graag voor de klas staan. Daarom heb ik ook gekozen voor de Universitaire Pabo. Hierbij wil ik mijn academische vaardigheden blijven gebruiken om het onderwijs te verbeteren. [...]

 • 'Academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs zijn naar mijn mening goed in staat om de vertaalslag te maken vanuit de wetenschappelijke, vaak complexe theorie, naar de dynamische [...]

 • 'Tijdens mijn master leer ik (onderwijs)beleid te analyseren vanuit een bestuurlijke context en merk ik hoe lastig het soms voor managers en bestuurders is om beleid op een juiste manier te [...]

 • 'Ik werk twee dagen als schoolleider en sta drie dagen voor de klas in de bovenbouw. Als academische leerkracht kan ik sneller op meerdere niveaus in de organisatie meedenken en daarbij een brug [...]

 • 'Ik werk als leerkracht op het speciaal basisonderwijs en als dyslexiebehandelaar/orthopedagoog bij Marant. Mijn werk motiveert mij om leerlingen in te laten zien wat ze al kunnen, zodat ze van [...]

 • "Ik werk als groepsleerkracht van een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast ontwikkel ik samen met mijn collega´s een curriculum voor deze [...]

 • 'Als je wilt dat het onderwijs niet voorbijgaat aan onderzoeksresultaten, mag je als onderzoeker ook niet voorbijgaan aan de praktijk. Daarom zie ik mezelf op korte termijn werken als [...]

 • ‘Als academische leerkracht, schoolopleider en onderzoeksbegeleider worden zowel mijn academische vaardigheden en kennis, maar ook mijn pedagogisch-didactische vaardigheden [...]

 •  

  'Na mijn Master heb ik fulltime voor de klas gestaan als leerkracht basisonderwijs en docent Levensbeschouwing in het middelbaar onderwijs. Ik vroeg de promotiebeurs voor leraren aan om de [...]

 • 'Ik werk als leerkracht en intern begeleider. Onze school is als academische basisschool veel bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van goed, hedendaags onderwijs. Samen met leerlingen [...]

 • 'Naast leerkracht in groep 5-6, werk ik als onderzoekscoördinator in de Werkplaats Diversiteit van Amsterdam. Hier vorm ik de brug tussen leerteams op basisscholen en kennisinstituten, waarbij we [...]

 • 'Als academische leerkracht coach ik leerkrachtenteams op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van coöperatief leren, [...]

 •  

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor academici in het basisonderwijs. Klik dan hier om je in te schrijven voor onze [...]

 • 'Ik ben leerkracht van groep 3 op maandag, op dinsdag en woensdag verzorg ik tutoring voor de middenbouw (m.n. groep 3, lezen), waarna ik mijn week op donderdag afsluit met curriculumontwikkeling op [...]

 • 'Wat kunnen academisch geschoolde leerkrachten betekenen voor het onderwijs? Met dat onderwerp ben ik aan mijn onderzoek [...]

 • 'Kinderen Onderzoekend en Ontwerpend laten Leren. Daarvoor hebben zij leerkrachten nodig die hun eigen onderwijs onderzoeken en ontwerpen. Als coördinator van OOL in bouw 3-4, doe ik dit niet alleen [...]

 • 'Binnen mijn combifunctie als orthopedagoog, onderwijskundige en intern begeleider analyseer ik leerling- en leerkrachtgedrag en maak ik hierbij in samenwerking met leerkrachten een plan van aanpak. [...]

 • ‘Juist bij kinderen waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat, kun je een bijdrage leveren als professional. Ik heb mijn hart verloren aan leerlingen met ‘speciale’ [...]

 • 'Bij goede projecten kunnen leerlingen hun talenten  en vaardigheden ontwikkelen. Daar zet ik mij met heel veel plezier voor in. Ik zie een goede leerkracht als ontwerper van zijn eigen [...]