Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Primoraten in het nieuws

Didactoraten en primoraten geven richting

Website: onderwijskennis.nl
Datum: 13 oktober 2021

“Vuurtorens zie je van veraf, ze geven je richting en zorgen voor overzicht.” Tom Drukker, projectleider onderzoek, omschrijft op deze manier het belang van de oprichting van ‘primoraten’ in het primair onderwijs en ‘didactoraten’ in het voortgezet onderwijs. “Door focus aan te brengen in de initiatieven rondom kennisontwikkeling, willen we de transformatie maken van brandhaarden naar vuurtorens.” Tom vertelt over de manier waarop Stichting Openbaar Onderwijs Groningen samenhang aanbrengt in de initiatieven rondom kennisontwikkeling en onderzoeksmatig werken stimuleert." 

KLIK HIER om het hele artikel te lezen.

Onderwijskennis

 

Eerst de structuur, dan de cultuur - kennisgedreven werken bij het Openbaar Onderwijs Groningen (het vervolg)

Website: VO-raad.nl
Datum: 1 april 2021

"Samen sterk in leren is het motto van stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Dat geldt niet alleen voor het onderwijs op de achttien basisscholen, veertien middelbare scholen en vier scholen voor speciaal onderwijs, de stichting wil ook een lerende organisatie zijn met een sterke nadruk op professionalisering. Om onderzoek binnen de organisatie een vaste en duidelijke plek te geven worden didactoraten opgericht. Tom Drukker is projectleider Onderzoeksagenda, Albert Noord is rector op het Harens Lyceum, en voorzitter van de Groninger Opleidingsschool (GOS).

Dit jaar is de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen begonnen met het aanstellen van primoraten (primair onderwijs, in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Academici in het Basisonderwijs (BAB)) en didactoraten (voortgezet onderwijs)."

KLIK HIER om verder te lezen.