Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

De inzet van academische leerkrachten in de ontwikkelteams van Onderwijs2032

 

Informatiebijeenkomst: 12 juli 2017 18:00-20:00 uur: speciaal voor BAB-leden

Leren onze kinderen nog wel de goede dingen om zich goed voor te bereiden op de maatschappij en arbeidsmarkt waarin ze later terecht komen? Binnen jouw school voer je ongetwijfeld vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland voor het primair en voortgezet onderwijs als geheel over deze vraag hebben nagedacht. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, maar vaak ad hoc en (te) weinig in samenhang. Tijd dus om dat nu weer te doen, wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat moet anders?

Vanuit de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs is een voorstel gedaan voor een curriculumherziening. De kern: het ontwikkelen van bouwstenen die de basis vormen voor een integrale herziening van de kerndoelen en eindtermen. Dat ontwikkelen gebeurt in de onderwijspraktijk: leraren krijgen – in samenspraak met betrokkenen in en om de school – een centrale rol. Leraren gaan in ontwikkelteams en op ontwikkelscholen met de bouwstenen de basis leggen voor een goede en samenhangende doorlopende leerlijn voor leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. En dat in aansluiting met de voorschoolse educatie en het vervolgonderwijs.

We geven graag gezamenlijk uitvoering aan dit plan van aanpak en hierbij bouwen we voort op de inzichten die we in de verdiepingsfase Onderwijs 2032 hebben opgedaan (onder andere vanuit de BAB-bijeenkomst op 26 september 2016). Op 20 april debatteerde de Tweede Kamer over curriculumherziening, daarin hebben zij groen licht gegeven voor de herijking van Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek. Daarbij is aangegeven dat met andere onderdelen gestart kan worden als het onderwijsveld en de vakverenigingen hier om verzoeken. Voordat het platform Onderwijs2032 echt een vervolgstap kan zetten is het dus nog even afwachten wat dit alles precies betekent voor voorstel. Staatssecretaris Dekker informeert de Tweede Kamer nog voor de zomer.

Maar voor die tijd wil het platform Onderwijs2032 graag met de leden van BAB in gesprek over het voorstel voor curriculumherziening, het vervolg en de eventuele rol daarbij als academische leerkrachten in het primair onderwijs! Deze speciale informatiebijeenkomst is gepland op 12 juli 2017, 18:00-20:00 uur bij de Onderwijscoöperatie in Utrecht (Arthur van Schendelstraat 600; op loopafstand van het station). Voor eten wordt gezorgd. 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Infographic_Herziening_van_het_curriculum.pdf)Infographic Onderwijs2032[ ]1324 kB