Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

Politiek debat: academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

Het politiek debat van 18 januari bracht prikkelende gespreksonderwerpen ter sprake. Partijen hebben op deze manier meer aandacht voor academische leerkrachten in het basisonderwijs. Iedere week publiceren wij een stelling uit het debat. Deze week: academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

Politiek debat stelling 1: Academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

Politiek debat stelling 2: Acadmische leerkrachten zijn betere leerkrachten dan reguliere leerkrachten!