Wat doen wij

De oprichting van BAB

Academische leerkrachten kunnen vanaf nu lid worden van de landelijke Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Academische leerkrachten zijn afgestudeerden van de Academische Pabo's (alle varianten) en leerkrachten met een Universitaire Masterdiploma. Zij kunnen zich door lidmaatschap met elkaar verenigen en daarmee een positie verwerven binnen het basisonderwijs.

Het doel van de vereniging is om de onderlinge contacten tussen academici in het basisonderwijs te bevorderen, opdat zij geïnspireerd kunnen worden en tot inspiratiebron kunnen zijn voor anderen. De vereniging vormt een belangrijke gesprekspartner voor belanghebbende partijen, zoals het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO), de PO-raad, het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de Onderwijscoöperatie, de VSNU, de Academische Pabo's, de vakbonden etc. (zie ook Vrienden van BAB). Dit laat de kracht van BAB zien: we zijn continu opzoek naar manieren waarop we elkaar wederzijds kunnen versterken. Daarbij hebben wij een missie: een duidelijke positionering van academisceh leerkrachten in Onderwijsland Nederland. 

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: ‘In onze sector is er behoefte aan academisch geschoolde leerkrachten. Zij brengen onderzoekende vaardigheden de school binnen en benutten kennis uit onderzoek om de kwaliteit van ons onderwijs, in samenwerking met de overige leerkrachten, verder te verbeteren. Het is goed dat er nu een beroepsvereniging is opgericht waar kennis en ervaring onderling gedeeld kan worden. Vanuit de PO-raad blijven wij graag goed in gesprek met de beroepsvereniging.’

Simone Doolaard, voormalig opleidingscoördinator Academische Pabo Groningen: ‘Uit onze contacten met alumni blijkt dat er veel behoefte is aan contact met andere alumni die in het onderwijs werken. Binnen hun school krijgen zij soms een specifieke rol, bijvoorbeeld als onderzoekscoördinator, waarover ze graag met anderen willen sparren. Die mogelijkheid kan de beroepsvereniging bieden.’ 

bab t