Wat doen wij

Speeches en sushi

IMG 4276 300x200

Op 30 maart 2016 hebben we in samenwerking met Nienke van der Steeg, Bernard Teunis en Maarten Lamé van de PO-raad een speeches en sushi sessie georganiseerd. Leden van onze beroepsvereniging uit heel Nederland hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst.

De PO-Raad heeft tijdens de sessie verteld dat ze graag met de BAB samen willen werken, omdat ze het belang van academici in het basisonderwijs zeer hoog achten. Zij hebben verschillende projecten op het gebied onderwijs en onderzoek. Momenteel is de PO-Raad actief met twee projecten waarin de samenwerking tussen de werkvloer, hogescholen en universiteiten verder vorm krijgt: Werkplaats Onderwijsonderzoek en Kennisrotonde. Via de links is hierover meer informatie te vinden.

Onze voorzitter, Hannah Bijlsma, heeft verteld over de oprichting van onze beroepsvereniging en ze heeft de deelnemers uitgenodigd om mee te denken over waar de behoeftes en de kansen liggen voor onze beroepsvereniging. Ook hebben we de ervaringen in het werkveld besproken aan de hand van prikkelende stellingen zoals: ‘Mijn collega’s profiteren van de kennis en inzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn academische opleiding’ en ‘Voor mij zou het onderwijs optimale carrièrekansen bieden als…’. Dit leverde voor ons als beroepsvereniging waardevolle informatie op over onze ambities en onze drie doelstellingen. De deelnemers waren enthousiast over het ontmoeten van andere academici in het basisonderwijs en over het uitwisselen van werkervaring.