Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

BAB Congres 10 april 2021

Op 10 april 2021 vond de vijfde editie van het BAB congres plaats! 

In het ochtendprogramma gaf prof. dr. Monique Volman een keynote lezing na de algemene ledenvergadering. Monique Volman ging o.a. in op leerkrachtverwachtingen, taalvaardigheid en buitenschoolse kennisbronnen. Daarna sloot mr. drs. Inge Vossenaar (MBA), directeur generaal Primair Onderwijs van het ministerie van OCW, aan bij een presentatie over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de academische leerkracht. De ondertekenaars van het Actieplan Academici PO; PO-Raad, VSNU, VH, UniPa netwerk, AOB, CNV, AVS pitchten daarna over hun bijdrage aan het actieplan. De BAB presenteerde het concept van het takenpalet academische leerkracht.

's Middags was er een boekpresentatie van Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser. Daarna was er ruimte voor inhoudelijke inspiratie tijdens workshops van Hein Broekkamp (de Onderwijsraad), Marcel Schmeier (Expertis), Marita Eskes (Expertis) en Marijke Mullender (Succes for All). De dag sloot af met een netwerkborrel via Wonderme. 

Leren lezen en gelijke kansen