Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

Speeddaten 2.0 - de positionering van de academische leerkracht in het PO


Michel Rog (CDA): “Het gelijkheidsdenken blijft een obstakel voor meer ontwikkeltijd en een hoger salaris voor academische leerkrachten in het PO. Wij hebben warme woorden opgeschreven in het regeerakkoord over ruimte voor carrièreperspectieven en de nieuwe stap moet gaan over de verdere emancipatie van academische leerkrachten. En daarom ben ik enthousiast over BAB. Mijn oproep aan jullie is dan ook om onderhandeltrainingen te organiseren voor jullie achterban. In het VO verdienen academici LD en in het PO zijn zij nog steeds ingeschaald in LA. Jullie als academische leerkrachten in het basisonderwijs verdienen stappen daarin.” 

Petra van Haren (AVS)“Het gaat om het leidinggeven aan diversiteit. Zowel schoolleiders als leerkrachten moeten hoger opgeleid zijn. Ook ben ik een voorstander van ‘loon naar werken’. Breng in kaart wat academische leerkrachten meebrengen en durf dat te belonen.” 

Anko van Hoepen (PO-raad)“Ik heb de kracht van de academische leraar vanmiddag gezien tijdens een werkbezoek in Groningen. Dat was een school die werkt vanuit kennis en onderzoek met een duidelijke visie van de schoolleider die durft te differentiëren binnen het team. Met als gevolg kennisdeling tussen de scholen, stad en provincie.” 

Jelle Kaldewaij (NRO)“De academische opgeleide PO leerkracht vervult een voortrekkersrol in het verbinden van onderwijs en onderzoek. Onze wens is dat de academische leerkracht staat in een cultuur waar evidence informed onderwijs vanzelfsprekend is.” 

Rudmer Heerema (VVD)“Bij het BAB congres zag ik veel ambitie om eigen scholen beter te maken, maar de problemen in het onderwijs zijn overstijgend en scholen zijn hetzelfde als jaren geleden. Academische leerkrachten hebben denkkracht en enthousiasme om bij te dragen bij dit vraagstuk. Hoe kan schooloverstijgende problematiek samen opgepakt worden?” 

Paul van Meenen (D66)“Het is van groot belang dat er meer academische leerkrachten komen en behouden blijven. Daarvoor hebben we schoolleiders nodig die de goede leerkrachten om zich heen verzamelen. Een dergelijke cultuur geeft ruimte en vertrouwen op de kracht van leerkrachten.” 

 Op 14 september 2018 gingen academische leerkrachten, politici en vertegenwoordigers van belanghebbende partijen met elkaar in gesprek. Tijdens het “Speeddaten 2.0” werden ‘good practices’ en ‘great failures’ geanalyseerd en werd er bediscussieerd wat er nodig is om academische leerkrachten op een goede manier te positioneren. Dat academische leerkrachten van toegevoegde waarde in het basisonderwijs kunnen zijn, behoefde geen betoog tijdens de bijeenkomst. Dat werd door alle aanwezigen als feit erkend. De gesprekken waren rondom twee grote vragen: hoe krijgen we méér academische leerkrachten voor de klas in het PO en hoe houden we ze daar? 

Wat zijn “good practices”?
De aanwezigen werden uitgedaagd na te denken wat volgens hen een goed voorbeeld van een academische leerkracht is en wat daarvoor nodig is. Hieronder een aantal reacties:


Een goed voorbeeld van een academische leerkracht werd gepresenteerd door Mare van Hooijdonk. Zij is op basis van een Promo-doc subsidie leerkracht van groep 1, 2 en 3 én promovenda aan de Universiteit van Utrecht. Zij vertelde hoe zij haar inzichten vanuit haar promotieonderzoek toepast op haar school. Dit is van grote meerwaarde voor haar eigen lespraktijk. De kennis vanuit haar ondezoek deelt zij met teamleden op haar school, zodat ook zij geïnspireerd worden door wetenschappelijk onderzoek. Bas Guchelaar, schoolleider bij KCK Drenthe, noemde een ander ‘good practice’ vanuit zijn eigen schoolteam: een academische leerkracht die onderwijs aan meerbegaafden ontwikkeld heeft en het team op ‘sleeptouw’ neemt in de theorie hierover.
Door aanwezigen werd genoemd dat leerkracht-onderzoekers belangrijk zijn voor de kennisdeling binnen en tussen scholen. Deze leerkrachten geven les aan leerlingen voor bijvoorbeeld twee dagen in de week en kunnen andere dagen gebruiken om (praktijk)onderzoek te leiden en kennis te verspreiden. Het gaat erom dat academische leerkrachten naast hun lesgeven andere taken vervullen die onderwijsontwikkeling en –innovaties stimuleren binnen de school en mogelijk ook school overstijgend impact hebben.


Wat is hiervoor nodig?

Erkende ongelijkheid in het team; dat is vaak genoemd tijdens de bijeenkomst. Academische leerkrachten zijn geen excellente leerkrachten of goede pedagogen, maar ze beschikken over andere vaardigheden en kwaliteiten om te werken aan onderwijsverbetering en –innovatie op scholen. De inzet van deze leerkrachten vraagt dus om bekendheid van hun vaardigheden en kwaliteiten. Cruciaal hierin zijn goede schoolleiders, met een duidelijke visie over de inzet van academische leerkrachten en die deze leerkrachten vanaf het begin durven inzetten in taken die bij hun opleidingsniveau passen. Schoolleiders en bestuurders moeten daarom goede informatie ontvangen over de inzet van academische leerkrachten. Zo kan er loopbaanperspectief komen voor de academische leerkracht en kan er bekendheid op de werkvloed ontstaan.
Er is geld nodig om academische leerkrachten op deze manier te positioneren in een team met een juiste beloning naar taken. Zij zouden, net als academische leerkrachten in het VO, in een hogere salarisschaal ingedeeld moeten worden. Een budget en een wet voor bekostiging vanuit de overheid zal scholen helpen op maat hun formatie te kunnen bekostigen.
Vanuit de eerdergenoemde ‘good practice’ blijkt dat het belangrijk is promotieplekken voor leraren aantrekkelijker te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het opnieuw openstellen van de Promo-doc subsidie en het versoepelen van de promotiebeurs voor leraren (ook voor beginnende leraren mogelijk maken). Universiteiten zouden parttime promotieplekken aanbieden moeten. Ook hierbij is een welwillende en goed geïnformeerde schoolleider en bestuurder cruciaal, zodat de uitkomsten uit het onderzoek ingezet kunnen worden in de onderwijspraktijk en zodat kennis uit het onderzoek gedeeld kan worden.

Wat doet de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs?
Komend jaar organiseert de BAB regiobijeenkomsten waarin we BAB-leden onderhandeltrainingen aanbieden. We willen ervoor zorgen dat zij vaker op de deur van de schoolleider kloppen en zeggen: dit zijn mijn vaardigheden en kwaliteiten, en die wil ik graag inzetten ter verbetering van het onderwijs op deze school.
Daarnaast gaat de BAB haar eigen professionaliseringsaanbod ontwikkelen voor academische leerkrachten in het basisonderwijs. Door deze “BAB-academy” blijft de professie van academische leerkrachten gewaarborgd. Iedereen is van harte welkom om het BAB congres op 6 april 2019, waarin we het onderwijsprogramma gaan lanceren!

En nu verder?
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs gaat verder in gesprek met de belangrijke partijen over de concrete uitwerking van de bovengenoemde (en in de bijeenkomst aangekaarte) punten. We houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief en op onze website.
Volg ons ook op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter.


Michel Rog (CDA): “Het gelijkheidsdenken blijft een obstakel voor meer ontwikkeltijd en een hoger salaris voor academische leerkrachten in het PO. Wij hebben warme woorden opgeschreven in het regeerakkoord over ruimte voor carrièreperspectieven en de nieuwe stap moet gaan over de verdere emancipatie van academische leerkrachten. En daarom ben ik enthousiast over BAB. Mijn oproep aan jullie is dan ook om onderhandeltrainingen te organiseren voor jullie achterban. In het VO verdienen academici LD en in het PO zijn zij nog steeds ingeschaald in LA. Jullie als academische leerkrachten in het basisonderwijs verdienen stappen daarin.” 

Petra van Haren (AVS)“Het gaat om het leidinggeven aan diversiteit. Zowel schoolleiders als leerkrachten moeten hoger opgeleid zijn. Ook ben ik een voorstander van ‘loon naar werken’. Breng in kaart wat academische leerkrachten meebrengen en durf dat te belonen.” 

Anko van Hoepen (PO-raad)“Ik heb de kracht van de academische leraar vanmiddag gezien tijdens een werkbezoek in Groningen. Dat was een school die werkt vanuit kennis en onderzoek met een duidelijke visie van de schoolleider die durft te differentiëren binnen het team. Met als gevolg kennisdeling tussen de scholen, stad en provincie.” 

Jelle Kaldewaij (NRO)“De academische opgeleide PO leerkracht vervult een voortrekkersrol in het verbinden van onderwijs en onderzoek. Onze wens is dat de academische leerkracht staat in een cultuur waar evidence informed onderwijs vanzelfsprekend is.” 

Rudmer Heerema (VVD)“Bij het BAB congres zag ik veel ambitie om eigen scholen beter te maken, maar de problemen in het onderwijs zijn overstijgend en scholen zijn hetzelfde als jaren geleden. Academische leerkrachten hebben denkkracht en enthousiasme om bij te dragen bij dit vraagstuk. Hoe kan schooloverstijgende problematiek samen opgepakt worden?” 

Paul van Meenen (D66)“Het is van groot belang dat er meer academische leerkrachten komen en behouden blijven. Daarvoor hebben we schoolleiders nodig die de goede leerkrachten om zich heen verzamelen. Een dergelijke cultuur geeft ruimte en vertrouwen op de kracht van leerkrachten.”