Lid van de maand

Jade Brouns

'Als je wilt dat het onderwijs niet voorbijgaat aan onderzoeksresultaten, mag je als onderzoeker ook niet voorbijgaan aan de praktijk. Daarom zie ik mezelf op korte termijn werken als onderwijskundig ondersteuner in het hoger onderwijs in combinatie met een dag per week op een basisschool.'

Opleiding & loopbaan
Vijf jaar geleden ben ik gestart met de driejarige bachelor in de Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven in Vlaanderen. Vervolgens ben ik doorgestroomd naar de tweejarige master Opleidings- en Onderwijskunde en heb deze vorige week succesvol afgerond. Voor mijn masterstage koos ik bewust voor een 'buitenlandse' stageplaats bij de Noorderburen omwille van de academische lerarenopleidingen. Ik kwam terecht bij de Pabo University van Fontys in Tilburg. Daar heb ik met enorm veel plezier pedagogiek gegeven aan de eerstejaarsstudenten. Na het halve jaar stage, besefte ik dat ik het enerzijds de basisschoolleeftijd een interessante ontwikkelingsperiode vond en anderzijds dat het hebben van praktijkervaring in de klas een meerwaarde is voor een docent aan de pabo. Ik had al enkele vakken van de eerstegraads lerarenopleiding gevolgd aan de universiteit, maar de middelbare schoolleeftijd ligt me minder. Daarom besloot ik om in februari te starten met de deeltijd pabo, waar ik nu met veel enthousiasme mee bezig ben.

In mei startte ik, naast mijn studies, met mijn eerste baan als Junior Onderzoeker bij de HAN. Hier doe ik samen met een team van ervaren onderzoekers onderzoek naar de kwaliteit van toetsing en leraren in het onderwijs. In augustus maak ik de switch naar een instituut van Fontys om daar te gaan werken als onderwijskundige.

Op korte termijn zie ik mezelf werken als onderwijskundig ondersteuner in het hoger onderwijs in combinatie met een dag per week op een basisschool, voorlopig nog als stagiaire en in de toekomst als invaller. Als ik wat meer ervaring opgedaan heb in het basisonderwijs, zou ik graag als docent aan de pabo werken. En misschien rond ik in de toekomst de eerstegraads lerarenopleiding nog af na de pabo...

Meerwaarde van practici in het hoger onderwijs

Aan de universiteit ontwikkel je een academische blik op het onderwijs en alle factoren die daarop van invloed zijn. Ik ben geïnspireerd geraakt door allerlei ideaalbeelden over hoe het onderwijs eruit zou kunnen zien, maar het is als pedagoog goed om je ook een realistisch beeld te vormen van de onderwijspraktijk. Als je wilt dat het onderwijs niet voorbijgaat aan onderzoeksresultaten, mag je als onderzoeker ook niet voorbijgaan aan de praktijk. Daarom vind ik de samenwerking tussen leraren (in opleiding), pabodocenten, pedagogen, onderwijskundigen, onderzoekers etc. zo van belang om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Een artikel van Koen Kelchtermans (in G. Kelchtermans, A. Deketelaere & E. Vanassche, 2014) over zijn ervaringen als pedagoog aan de lerarenopleiding is me hierover bijgebleven:

Een paard wil leren van iemand die hem de moeite waard lijkt. [...] Zonder zelf een paard te worden, stemde hij zijn handelen in die situaties af op wat voor paarden 'de moeite waard' bleek te zijn. [...] Ik hoef op dat ogenblik helemaal niet op een paard te gelijken of te doen alsof ik er een zou zijn. Als ik in zijn ogen 'de moeite' waard ben, hem domineer en daardoor vertrouwen geef, zal hij van me willen leren. (Kelchtermans, 2014, pp. 123-124).

Ik wil studenten aan de lerarenopleiding ook het gevoel geven dat er bij onderwijskundigen en pedagogen 'iets te halen valt', maar om dat de bereiken wil ik ook graag de taal van leraren leren spreken. En voor mij betekent dat met twee voeten in de praktijk staan en ervaren hoe moeilijk het is om in volle galop door het schooljaar te gaan.

Toekomst

Mijn ultieme droom is het oprichten van een basisschool die draaiende gehouden wordt door docenten en studenten van de pabo. Een plek met intense samenwerking tussen docenten en studenten waarbij beide groepen met de voeten in de praktijk staan, lijkt me een geweldige leeromgeving. Wie weet lukt het ooit ;)