Lid van de maand

Gijs de Groot

'Als academische leerkracht coach ik leerkrachtenteams op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van coöperatief leren, en het is fantastisch om deze theoretische kennis te gebruiken in de praktijk ter verbetering van het onderwijs!'

 

Opleiding
Ik ben in 2010 gestart met de Academische PABO aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Dit betekent dat ik tot de eerste lichting Academische PABO-studenten van Groningen behoorde. Dat de opleiding nog in zijn kinderschoenen stond en daardoor sommige dingen nog niet helemaal lekker liepen was niet alleen maar vervelend maar dit bood ook kansen. Zo mocht ik deelnemen in de jaarvertegenwoordiging, en zat ik in verschillende stuurgroepen om de Academische PABO ‘beter’ vorm te geven. Na 4 jaar studeren en stage lopen was het moment daar dat ik mijn diploma’s in ontvangst mocht nemen. Ik besloot door te gaan met studeren en mij op de master Onderwijskunde te storten. Tegelijkertijd deed zich de kans voor om in Emmen aan de slag te gaan als leerkracht. En zo was ik ineens en meester en student, gelijk verdeeld over de dagen van de werkweek, dus twee en half om twee en half. Tijdens deze master kreeg ik de kans om stage te lopen bij de Onderwijsinspectie, een welkome ervaring voor een net afgestudeerde basisschoolleerkracht. Inmiddels ligt de tijd dat ik afstudeerde als onderwijskundige alweer een tijdje achter me en heb ik in de tussentijd mijn diploma ‘vakspecialist muziekonderwijs’ weten te behalen aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

 

Loopbaan
Zoals te lezen valt in het stuk hiervoor ben ik begonnen als leerkracht in Emmen. Op basisschool ‘Het Talent’ in de Delftlanden kon ik komen werken als ‘leerkracht taal’. In de praktijk betekende dit dat ik alle taallessen verzorgde, hier onder worden de zaakvakken en begrijpend lezen ook geschaard. Ik gaf ieder uur les aan een andere groep. Zo kreeg ik, gedurende de dag, groep 4 tot en met 8 voor mijn neus. Als beginnend leerkracht is dit erg nuttig. Zo leer je de leerlijnen van de verschillende vakken goed kennen.
Na een jaar op deze relatief kleine school te hebben gewerkt deed zich de kans voor om dichter bij huis te gaan werken. Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen, aangezien de reis Groningen-Emmen zonder auto een behoorlijke opgave was en ik veel potentie zag voor zowel mijzelf als voor de school waar ik momenteel nog steeds werkzaam ben, CBS De Rietzanger. Waar ik op deze school begon in groep 5/6 heb ik nu al 2 jaar op rij groep 7/8. Daarnaast ben ik bovenbouw-coördinator en geef ik op maandagmiddag muzieklessen in groep 3 t/m 6.

 

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Ik kan wel aangeven wat ik heb meegenomen van de opleiding en hoe ik dat vertaal naar de praktijk. Één van de dingen waar de school waar ik werkzaam ben aan wilde werken is het coöperatief leren, maar dit kwam niet echt van de grond Ik heb tijdens mijn studie een scriptie geschreven over het implementeren van het coöperatief leren. De kennis die ik heb opgedaan tijdens het schrijven van deze scriptie en de resultaten van mijn onderzoek heb ik mogen delen in het team waar ik momenteel werkzaam ben. Vervolgens heb ik mijn mede-leerkrachten gecoacht op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen en mocht ik ook bij ze in de klas kijken hoe ze dit doen en hier met ze over doorpraten. Mooi om zo mijn academische vaardigheden in te kunnen zetten ter verbetering van het onderwijs.

 

Toekomst
Op dit moment zit ik goed waar ik zit. Ik krijg de kans om mezelf te ontplooien en mijn kennis en vaardigheden in te zetten ten behoeve van mijn leerlingen en collega’s. Het onderwijs kan in zoveel opzichte verbeterd worden, ik zou hier graag een actieve rol in willen vervullen. Ik zie mijzelf over een aantal jaar lesgeven op een PABO, werken bij de Onderwijsinspectie, bij een onderwijsadviesbureau, of bij het ministerie. In ieder geval iets wat direct invloed heeft op het verbeteren van het onderwijs. Deeltijd blijven lesgeven behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden en sluit ik zeker niet uit. Ook ben ik nog lang niet uitgeleerd, dus misschien dat ik ook nog wel door ga studeren.