Lid van de maand

Lara Nelissen

‘Juist bij kinderen waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat, kun je een bijdrage leveren als professional. Ik heb mijn hart verloren aan leerlingen met ‘speciale’ ondersteuningsbehoeften!’

Opleiding
In 2009 is Lara Nelissen (12-11-1991) begonnen aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen. Over het algemeen zijn de vijf jaren plezierig verlopen en heeft Lara ontzettend veel mogen leren, zowel tijdens vaklessen op de pabo, tijdens colleges op de universiteit als tijdens de stages. Ook de groep gepassioneerde, bevlogen en vooral hechte medestudenten maakte de opleiding tot een succes. Tijdens de master heeft Lara stage gelopen bij de orthopedagoog van SO4 De Windroos in Nijmegen, een school voor speciaal onderwijs cluster 4 voor leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Wat alle leerlingen gemeen hebben, is dat ze moeilijk kunnen voldoen aan de eisen die op de reguliere basisschool aan hen worden gesteld en dat ze reageren met ‘niet wenselijk’ gedrag. Ze ondervinden allemaal problemen in het contact met leeftijdsgenoten en/of volwassenen.

Loopbaan
Tijdens haar masterjaar heeft Lara regelmatig ingevallen op SO4 De Windroos en heeft ze een aantal dagdelen per week een groep met rebound*-leerlingen gedraaid. Na haar afstuderen is ze gestart als leerkracht van groep 6/7 op basisschool de Bolster in Sambeek. Na een half jaar bleek dat de orthopedagoog van SO4 De Windroos een andere baan had en dat die plek dus vrij kwam. Na veel wikken en wegen heeft Lara haar hart gevolgd en is ze de uitdaging aangegaan. Inmiddels is ze alweer twee jaar werkzaam op SO4 De Windroos. Ze vindt het fijn om als orthopedagoog een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van leerlingen, voor ouders een steun te kunnen zijn, met collega’s te sparren over de best passende begeleiding van de leerlingen en mee te denken over beleidszaken binnen de school. Lara’s werk bestaat voornamelijk uit leerlingbegeleiding, (advies)gesprekken met ouders, (intelligentie)onderzoek uitvoeren, observaties van leerlingen, verslaglegging van behandelplannen/onderzoek, contacten met hulpverleningsinstanties en de intake van nieuwe leerlingen. Lara vindt het waardevol om voor alle leerlingen een passende plek te kunnen organiseren en om ze na een tijdje te zien opbloeien.

Werken op SO4 De Windroos betekent het bieden van een veilige, voorspelbare en ondersteunende leeromgeving waarin heldere en haalbare eisen worden gesteld. De pedagogische aanpak en het lesprogramma zijn gericht op het opdoen van positieve ervaringen, het voorkomen van probleemgedrag en het aanleren van competenties; in het bijzonder eigen verantwoordelijkheid, een goede taakwerkhouding, sociale vaardigheden en zelfstandigheid. De school is een positieve uitdaging, waar elk kind op zijn niveau nieuwe kennis en vaardigheden kan opdoen.

*Een reboundvoorziening, ook wel time-out genoemd, biedt tijdelijke opvang voor leerlingen die door gedragsproblemen niet op hun school van herkomst terecht kunnen.

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs
De meerwaarde van de opleiding zit voor Lara vooral in de combinatie tussen praktijk en theoretische verdieping. De koppeling tussen beide maakt voor Lara dat zij haar intuïtief handelen in de praktijk kan verantwoorden vanuit theoretische kennis; waarom doe je de dingen zoals je ze doet? De onderzoekende houding maakt dat Lara veel reflecteert op haar eigen handelen en (positief) kritisch is en blijft. Daarnaast is het door haar beide diploma’s mogelijk om, naast haar werk als orthopedagoge, met enige regelmaat voor de klas te staan. Wanneer een leerkracht afwezig is, kan Lara de groep overnemen. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk stabiliteit voor de leerlingen gecreëerd.

Toekomst
Lara vindt haar werk als orthopedagoog leerzaam, interessant en zinvol en gaat elke dag met veel plezier naar haar werk. Af en toe mist ze het hebben van een eigen klas. Het feit dat ze af en toe voor collega’s invalt, maakt dat ze nog wel de binding heeft met de klassenpraktijk. Wat de toekomst ook mag brengen, Lara wil vooral met volle overgave voor de kinderen blijven gaan!