Lid van de maand

Maaike Radix

'Samen met mijn collega's verzorg ik 3 dagen per week het onderwijs voor leerlingen in een onderwijs-zorg groep. De andere twee dagen werk ik binnen de stichting als onderwijskundige, waarbij ik een agressiebeleidsstuk opstel. Ook schuif ik met regelmaat aan bij bijeenkomsten op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ben ik actief lid bij de BAB.'


maaike radixOpleiding & Werk
Van jongs af aan wilde ik al, net als mijn moeder, in het basisonderwijs werken. Ik belandde na de basisschool op het VWO en ik ging op zoek naar een studie waarbij ik leerde lesgeven én cognitief werd uitgedaagd. Uiteindelijk besloot ik de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) te gaan volgen in Utrecht. Gedurende die vier jaar merkte ik dat ik het lesgeven in het speciaal onderwijs erg leuk vind, aangevuld met het doen van onderzoek. Vooral het thema feedback in het onderwijs heeft mij altijd geïnteresseerd. Na het behalen van mijn bachelor, besloot ik om de master Educational Sciences te volgen. Gelukkig -voor mij- bood de universiteit Utrecht vanaf dat jaar een PO-mastertrack aan. Ik mocht mij een jaar lang specialiseren binnen de context van het primair onderwijs, met een speciale focus op feedback!

Tijdens mijn Master gaf ik les in het speciaal onderwijs en liep ik stage bij de Onderwijsraad. Ik was nog steeds gemotiveerd om les te geven in combinatie met het ontwikkelen van mijn academische vaardigheden. Daarom hoopte ik ook dat ik na de Master een combinatiebaan kon uitvoeren. Kort na mijn afstuderen had ik daarvoor gesprekken op een school die dichterbij huis was. Ze boden mij een baan aan in het speciaal onderwijs. De kinderen op deze school hebben net wat meer aandacht en zorg nodig, omdat ze bijvoorbeeld zeer moeilijk lerend (ZML) zijn. Binnen het ZML-onderwijs komt daarbij van tijd tot tijd wat complexer gedrag kijken. Kort gezegd kan dit komen doordat kinderen met een lager IQ niet kunnen beschikken over de cognitieve vaardigheden die noodzakelijk zijn om zich de meer complexe non-agressieve sociale vaardigheden eigen te maken. Als leerkracht maak ik dit in de 3 dagen dat ik voor de klas sta ook mee. Maar ik geniet er wel onwijs van als de kinderen leren lezen of een sommetje kunnen maken.

Naast de drie dagen waarop ik voor de klas sta, ben ik ook twee dagen werkzaam als onderwijskundige. Op deze dagen stel ik een beleidsstuk op omtrent gedrag en conflicthantering. Dit beleidsstuk schrijf ik met een eenduidige evidence informed aanpak, ik lees veel wetenschappelijke literatuur en analyseer bestaande beleidsdocumenten. Om vervolgens input uit de leraren en onderwijsassistenten te krijgen, verzorg ik bijeenkomsten voor het team. Deze bijeenkomsten gebruik ik om zowel de praktische kennis te verzamelen als te zorgen voor breed draagvlak bij dit beleidsstuk.

Toegevoegde waarde academische achtergrond
Academisch opgeleide leerkrachten kunnen, indien zij goed gepositioneerd zijn, bijdragen aan het ontwikkelen van een evidence informed schoolbeleid. Door hun vaardigheden goed in te zetten, in combinatie met de vaardigheden van andere teamleden, kan je binnen een school meer profiteren van elkaars kwaliteiten.

Ik denk daarom dat het goed is als er binnen een school gebruik wordt gemaakt van het potentieel van de academische leraren. Ik hoor zelf wel eens terug ‘oh wat grappig, zoals jij dat bedenkt daar was ik nooit opgekomen.’ Het zou mooi zijn als we in het onderwijs meer gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten, daarom draag ik de BAB ook een warm hart toe.

Meerwaarde BAB
Naast fulltime werken ben ik sinds kort actief lid bij de BAB. Ik probeer bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bijeenkomsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te dragen waar wij voor staan: een sterke positionering van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Deze positionering zit niet alleen in meer salaris, maar ook in tijd voor het ontwikkelen en inzetten van de academische vaardigheden die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Hiernaast doe ik mee aan de BAB Academy, omdat ik het inspirerend vind om met academische leraren te discussiëren over onderwijskundige onderwerpen. Bovendien vind ik het leuk om me te blijven professionaliseren. Hopelijk spreken we mekaar een keer tijdens een BAB activiteit!