Onderzoeksbeurs voor leraren

Ben je leraar en wil je je verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp? Dat kan! Het NRO stelt in november drie beurzen open voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over lerarenbeurzen plaats.
Lees meer op de website van het NRO: https://www.nro.nl/nieuws/leraren-kunnen-onderzoeksbeurs-aanvragen

NRO logo FC langwerpig