Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Onderwijsonderzoek

HDT werkt, maar peperduur

Geschreven door: Masja Lebouille

getallen

High Dosage Tutoring werkt goed om rekenachterstanden te verkleinen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Ook het zelfvertrouwen van de leerlingen lijkt te verbeteren. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek. Kanttekening: het is een peperdure oplossing.

Honderd zwakke rekenaars uit de bovenbouw van vijf verschillende basisscholen in Haarlem oefenden een jaar lang dagelijks een lesuur met rekenen onder schooltijd. Zij werden individueel of in duo’s begeleid door een vaste (externe) tutor, die de vorderingen wekelijks met hun ouders besprak en contact hield met de leerkracht. Na een jaar waren de leerlingen flink vooruit gegaan en leken ze beter in hun vel te zitten. Hun schooladvies viel uiteindelijk hoger uit dan bij de start van groep 7 was voorspeld.

Achterstand inhalen
Bovenstaande methode, die High Dosage Tutoring wordt genoemd, vindt zijn oorsprong in Amerika en heeft zich daar al meerdere keren bewezen. Zo haalden leerlingen in Chicago binnen een schooljaar hun (één a tweejarige) rekenachterstand in. Ook in Nederland liet eerder onderzoek zien dat de rekenvaardigheden van vo-leerlingen door deze aanpak verbeteren. Bijkomend voordeel van de methode is dat het leerkrachten ontlast, omdat extra instructie deels uit handen wordt genomen.
De onderzoekers vergeleken de Cito Reken-Wiskunde resultaten van de tutorleerlingen met die van de controlegroep voor en na het project. De tutorleerlingen haalden een flink deel van hun achterstand op het landelijk gemiddelde in (ruim 40%). De onderzoekers keken ook naar hun leesprestaties via de Cito Begrijpend lezen, om te controleren of het leesniveau niet achteruitging. De leerlingen mochten de reguliere rekenles namelijk niet missen en werden tijdens talige vakken uit de klas gehaald. Wat bleek? De leesprestaties gingen door HDT niet achteruit, maar ook niet vooruit.

Getrainde professionals
Volgens de onderzoekers werkt het goed dat zowel de leerling, ouders, leraar als tutor bij het proces betrokken zijn. En er is veel aandacht voor kwaliteit: de tutoren zijn getrainde professionals die in dienst zijn van de organisatie Bridge Learning Interventions en dagelijks worden gecoacht op de werkvloer. Hun doel is om een hechte band met hun leerlingen op te bouwen zodat ze hen ook op sociaal-emotioneel gebied kunnen coachen.
Veelbelovend kun je de resultaten wel noemen. Zo snel mogelijk doorvoeren op andere scholen dus? Helaas, HDT is geen goedkope oplossing. De onderzoekers bekijken daarom hoe ze de kosten kunnen drukken, bijvoorbeeld met een minder intensief programma. Op middelbare scholen in Amsterdam Nieuw-West en Noord testen zij nu alternatief waarbij leerlingen gemiddeld 2,5 uur per week begeleiding krijgen (in plaats van 5). In Haarlem gaat Bridge Learning Interventions nog even zo door: vanwege het succes is het project met een schooljaar verlengd.

De interventie in Haarlem was een samenwerking tussen het Samenwerkingsverband Passend-Onderwijs Zuid-Kennemerland, de Gemeente Haarlem, de Gelijke Kansen Alliantie, de deelnemende schoolbesturen en uitvoerende organisatie Stichting The Bridge Learning Interventions. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NordForsk en het NRO.

Dit artikel verscheen eerder op de website van didactief.

https://didactiefonline.nl/artikel/hdt-werkt-maar-peperduur