Onderwijsonderzoek

Kennis delen en benutten

Geschreven door: Masja Lebouille

Leerteams, werkgroepen, een academische werkplaats: steeds vaker komen leraren samen om samen lessen te ontwerpen of onderzoek te doen. Leraren zijn enthousiast, maar slagen er amper in om de kennis te delen met collega’s. Het Kohnstamm Instituut zocht naar manieren om nieuwe inzichten effectiever te benutten. Zij namen interviews af met docenten uit het voortgezet onderwijs. De aanbevelingen zijn ook bruikbaar voor basisscholen.

Kennisdeling gebeurt meestal mondeling, tijdens informele gesprekken of via een presentatie, en minder vaak schriftelijk, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief. Opbrengsten worden vaker gedeeld wanneer het onderwerp van onderzoek schoolbreed op de agenda staat en de schoolleiding meedenkt en vraagt naar knelpunten. Ook werkt het om een externe begeleider aan te stellen die inhoudelijk advies geeft en het proces bewaakt.
Voorwaarden voor kennisbenutting zijn voldoende tijd in de normjaartaak en de inzet van middelen gedurende het hele jaar. Daar ligt een cruciale taak voor schoolleiding, die daar lang niet altijd in slaagt. Leraren vinden het ook moeilijk om kennis te delen wanneer zij vermoeden dat collega’s de nieuwe inzichten niet bruikbaar vinden voor de lespraktijk. Een oplossing hiervoor zou een workshop kunnen zijn waarin leraren concrete invulling geven aan nieuwe inzichten. Dat vraagt een actieve houding van collega’s en gaat verder dan kennisoverdracht alleen.
Het rapport geeft nog andere adviezen om meer van elkaar te leren, en legt ook uit op welke verschillende manieren leerteams te werk gaan.

Lees hier het hele rapport:
https://kohnstamminstituut.nl/rapport/kennisbenutting-in-kennisnetwerken-van-docenten/