Onderwijsonderzoek

Leesmotivatie versterken

Geschreven door: Masja Lebouille

Dat lezen en leesmotivatie van groot belang zijn voor het schoolsucces van een kind, zal geen enkele leerkracht ontkennen. Toch neemt de tijd die we aan lezen en voorlezen besteden steeds meer af, en gaan nog te veel leerlingen ongeletterd van school.
Anneke Smits en Erna van Koeven van hogeschool Windesheim beschrijven in het artikel ‘Geletterdheid en schoolsucces’ vijf basisprincipes van goed leesonderwijs. Zij geven nieuwe inzichten en praktische tips om direct mee aan de slag te gaan. Zo raden zij bijvoorbeeld aan om na groep 3 geen boeken meer te gebruiken die door restricties verarmd taalgebruik bevatten (zoals de AVI-boeken). Effectiever is het om bij het kiezen van een boek uit te gaan van de leeftijd van het kind, zoals de ABC-indeling in de bibliotheek. Ook de kwaliteit het boekenaanbod op school speelt een rol bij het ontwikkelen van leesmotivatie. Scholen hebben een collectie nodig van ongeveer 7 boeken per leerling, met een goede balans tussen fictie en non-fictie. Het is aan te raden om te kiezen voor boeken met rijke teksten (veel laagfrequente woorden, niet te korte zinnen, verbindingswoorden) van gerenommeerde uitgevers. Voor zwakke en ongemotiveerde lezers zijn luisterboeken essentieel. Ook serieboeken werken voor deze kinderen goed, omdat de kinderen de personages en de situatie al kennen.
Ook leggen Smits en van Koeven uit hoe je in de klas een ijzersterke leesroutine kunt opbouwen. Want je boekencollectie kan nog zo rijk zijn, als je als leerkracht niet het goede voorbeeld geeft en lezen echt belangrijk maakt, zal de intrinsieke motivatie niet toenemen. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om ook al in de groepen 1&2 (naast het voorlezen) vaste momenten in te plannen waarop alle kinderen zelfstandig ‘lezen’.

Bron:
http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2018/02/vijf-basisprincipes-voor-goed.html