Word lid!

Organisatie en contact

Stichting BAB Academy

De Stichting BAB Academy draagt zorg voor alle organisatie rondom het programma, de onderwerpen, de sprekers, de inschrijvingen en het netwerk. De stichting werkt in nauwe samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB).

Het bestuur van de Stichting BAB Academy telt zes personen:
Linda Litjens, Janice Wierenga en Hannah Bijlsma (dagelijks, uitvoerend bestuur).

Jan van Tartwijk (UU, ICL-voorziter), en Irene Koning (Bestuurder Fedra) (algemeen, toezichthoudend bestuur).

Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies:
Paul Kirschner (OU), Anko van Hoepen (PO-raad), Veronique van der Perk (NRO), Han van Krieken (VSNU), Jan van der Ven (Lerarencollectief), Merel van Vroonhoven en Judith Bekebrede (UvA).

KvK: 74297562
IBAN: NL06INGB0009191341 t.n.v. Stichting BAB Academy