De invloed van de culturele bril

Geschreven door: Masja Lebouille

Als leerkracht krijg je de hele dag te maken met gedrag. Je culturele achtergrond bepaalt voor een deel hoe je dit gedrag interpreteert en erop reageert. Maar hoe groot is die invloed? Zou je anders reageren op gedrag als je er door een andere culturele bril naar keek?


Lerarenopleider Astrid Cornelis schreef een blog (Kleutergewijs.be) over culturele diversiteit en geeft meteen een duidelijk voorbeeld. Juf Saskia merkt dat een leerling uit haar kleutergroep door zijn ouders wordt gevoerd met een lepel en hulp nodig heeft bij het aan- en uittrekken van zijn jas. Ze vraagt zich af wat er aan de hand is. Willen zijn ouders niet dat hij zelfstandiger wordt? Deans moeder zegt hierover: ‘Hij is mijn zoon en ik hou van hem.’ Het is een situatie waarin het op het eerste gezicht lijkt of de opvoedingsidealen van de school (zelfredzaamheid) botsen met die van de ouders. Uit onderzoek blijkt echter dat ouders en school vaak wel dezelfde doelen nastreven, zoals het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden, respect en vertrouwen. De manieren om deze doelen te behalen kunnen wel verschillen. Zo vinden de ouders van Dean het helpen van hun zoon belangrijk omdat daar emotionele nabijheid, hechting en liefde uit blijkt. Nu Saskia dit weet is het voor haar gemakkelijker om de keuzes van de ouders te begrijpen.
Cornelis laat ook zien op welke manier kinderen culturele verschillen bij elkaar tegenkomen. Zo ontstaat er een conflict in de poppenhoek omdat de ene kleuter de babypop in slaap wil wiegen en de ander vindt dat de pop met rust gelaten moet worden. Cornelis legt uit hoe je dit conflict het beste kunt oplossen en geeft tot slot tips over hoe je verschillende gewoontes bespreekbaar kunt maken in je klas.

Bron: https://kleutergewijs.wordpress.com/2019/10/23/thuis-wordt-dat-kind-nog-gevoerd-met-een-lepeltje-over-de-rol-van-culturele-scripts/