Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

BAB congres - Blijf in beweging!

Na een eerste, succesvolle editie in april 2017 organiseert BAB komend jaar wederom het BAB-congres. Op zaterdag 7 april 2018 ben je welkom om collega’s te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en geïnspireerd te worden door verschillende sprekers en workshops. 

De drie doelen van BAB staan centraal: Voor het behartigen van belangen kun je in gesprek met diverse politici en beleidsmakers. Zij zullen vertellen hoe zij de positie van academici in het basisonderwijs zien. Wetenschappelijke kennis zal worden gedeeld in de keynote en de workshops. Tijdens de netwerklunch en de afsluitende borrel kun je inspireren en geïnspireerd worden door andere academische leerkrachten. Op deze manier blijven we met elkaar in beweging en kunnen we als academische leerkrachten van meerwaarde zijn voor het onderwijs! 

Locatie: PCB De Windroos; Wiekslag 102, Amersfoort

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN! 


Programma:

10:30-11:00 uur   Introductie politici, beleidsmakers en belanghebbende partijen + ALV
11:00-12:00 uur   Speeddaten met policiti, beleidsmakers en belanghebbende partijen
12:00-13:00 uur   Netwerklunch
13:00-14:00 uur   Keynote spreker Susan McKenney
14:00-14:50 uur   Workshopronde 1
14:50-15:10 uur   Koffiepauze
15:10-16:00 uur   Workshopronde 2
16:00-16:15 uur   Plenaire afsluiting
16:15-17:30 uur   Borrel

 

Speeddaten met politici en beleidsmakers
Heb je altijd al eens willen weten hoe beleidsmakers, politici en belanghebbende partijen zich inzetten voor academische leerkrachten? Wil je hen inspireren en laten weten wat jij écht belangrijk vindt? Zodat zij in hun beleid, werkzaamheden en contacten dát mee kunnen nemen en kunnen opkomen voor jóúw belangen? Via gesprekskaartjes met prikkelende opmerkingen kun je in gesprek gaan met diverse belangrijke personen in Onderwijsland Nederland. Zij geven hun visie en kijk op academische leerkrachten in het PO.

Aanwezig: 
Peter Kwint (SP)
Lisa Westerveld (GL)
Paul van Meenen (D66)
Eppo Bruins (CU)
Michel Rog (CDA)
Rudmer Heerema (VVD)
Anko van Hoepen (PO-raad)
Jelle Kaldewaij (NRO)
Petra van Haren (AVS).


Keynote
"Onderzoek-praktijk interactie: spanning en succes met academische leerkrachten"

Prof. Dr. Susan McKenney 


Susan McKenney is vierde generatie leerkracht, moeder van drie kinderen, en hoogleraar bij ELAN, afdeling docentprofessionalisering aan de Universiteit Twente. In de Verenigde Staten heeft ze "early childhood education" gestudeerd, 8 jaar gewerkt als kleuterjuf, en bijles gegeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door de Twentse opleiding onderwijskundig ontwerpen werd ze meer bewust van de rol van onderzoek in onderwijsontwikkeling. Haar huidige onderzoek richt zich op de thema's docentprofessionalisering, schoolontwikkeling en onderwijstechnologie in relatie tot onderwijsvernieuwing. Ook bestudeert ze synergistische vormen van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Omdat ze graag bijdraagt aan het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten door tegelijkertijd aan duurzame oplossingen voor problemen in de praktijk te werken, kiest ze vaak voor ontwerpgericht onderzoek. Prof. McKenney is (mede)auteur van meerdere publicaties hierover, inclusief de boeken Educational Design Research en Conducting Educational Design Research.

Workshopaanbod:

Workshop 1:
Hanneke de Weger (NRO) - Resultaten uit onderwijsonderzoek vinden en duiden, hoe pak je dat aan?

Onderzoek gebruiken om je onderwijs te verbeteren. Dat willen de meeste leerkrachten wel. En academische leerkrachten nog meer dan anderen. Maar waar begin je? In deze sessie gaan we in op verschillende voorzieningen die het NRO heeft ontwikkeld om leraren te helpen om eenvoudig gebruik te kunnen maken van onderzoek. Voor het vinden van onderzoeksresultaten en publiekssamenvattingen, of voor het in contact komen met experts. Van de ervaringen van leerkrachten met de NRO Kennisrotonde tot aan de Open Access Button.


Workshop 2:
Marco Snoek & Martijn van Schaik - Agency in het grensgebied tussen academie en school

RONDE 1:
Titel: Agency in het grensgebied tussen academie en school

Leerkrachten, zeker de academisch geschoolde, worden uitgedaagd om leiderschap te tonen in onderwijsontwikkeling (zie bijvoorbeeld curriculum.nu). Daarvoor is professionele ruimte ('agency') nodig. De vraag is echter hoe je als leerkracht 'agency' ontwikkelt en hoe je voorbij de waan van de dag komt. Op basis van onderzoek en de concepten 'boundary crossing' en 'boundary object' verkennen we in deze workshop hoe leerkrachten kunnen opereren in het grensgebied tussen 'de academie' en de school.
De uitkomsten uit onderzoek laten zien dat een hoge mate van eigenaarschap, betekenis en dialoog bijdraagt aan inzichten en opbrengsten voor de school. Het werken aan een object dat de grens van de dagelijkse, eigen praktijk voorbij gaat kan helpen agency te ontwikkelen. Dat vraagt zowel iets van de academische leerkracht als van de school. Als die wederzijdsheid er niet is, dan kan het 'agency' van de academische leerkracht er ook toe leiden dat een hij/zij ervoor kiest om te gaan werken op een andere school, omdat daar meer ruimte is voor het slaan van bruggen tussen academie en school.

RONDE 2:
Titel: Het beroepsbeeld van de (academische) leerkracht

Een belangrijke vraag voor veel academische leerkrachten is welke rol ze in de school kunnen pakken. Binnen veel basisscholen is nauwelijks sprake van functiedifferentiatie, waardoor er weinig kansen zijn voor loopbaanontwikkeling. Dat heeft te maken met de wijze waarop we naar het beroep van leraar kijken, waarbij de nadruk ligt op het primaire proces.
In het afgelopen half jaar is er een beroepsbeeld ontwikkeld, dat een breder perspectief geeft op het beroep en op de ontwikkelmogelijkheden die dat beroep biedt (www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl). Het beroepsbeeld biedt geen kant en klare loopbaanpaden, maar is te beschouwen als een landkaart waarbinnen leraren kunnen navigeren en waarmee schoolbesturen kunnen nagaan welke rollen en ontwikkelmogelijkheden zij bieden aan (academische) leerkrachten.
In de workshop lichten we het beroepsbeeld toe en verkennen we gezamenlijk hoe dit beroepsbeeld academische leerkrachten handvatten kan bieden om sturing te geven aan hun loopbaan en om binnen de school het gesprek aan te gaan over ontwikkelmogelijkheden. Concreet willen we met jou op zoek gaan naar een persoonlijk ontwikkelpad dat aansluit bij (de verdere ontwikkeling van) jouw persoonlijke professionele identiteit.
Workshop 3:
Jan Hoftijzer & Richard Pardijs - Het LOF zorgt dat je in beweging blijft! 

Het thema "Blijf in beweging!" geldt zeker voor de deelnemers aan het Leraren Ontwikkelfonds. Het fonds geeft leerkrachten de kans om innovatieprocessen in het (primair) onderwijs van onderop te starten en te verbeteren. De academische leerkracht kan hier een belangrijke rol in spelen. Onderwijsvernieuwing begint bij de leerkracht en het Leraren Ontwikkelfonds ondersteunt en verbindt. Tijdens deze workshop wordt je geïnspireerd tot nieuwe ideeën en krijg je praktische handvatten om zelf een voorstel te schrijven voor onderwijsvernieuwing. Zo kun je je vaardigheden en capaciteiten inzetten op jouw school, waarbij je gefaciliteerd wordt vanuit het LOF.

 


Workshop 4:
Linda Litjens (Curriculum.nu) - Curriculumherziening in Nederland: wat betekent dit voor jou?

Komend jaar houden 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich bezig met hoe het onderwijs van onze leerlingen hen zo optimaal mogelijk kan voorbereiden op de toekomst. In het traject van Curriculum.nu staan de volgende vragen centraal: Welke veranderingen zijn noodzakelijk? En: Hoe bewerkstellig je zo'n verandering? In de workshop op het BAB-congres gaan we dieper in op het ontwikkeltraject en zoomen we in op de rol die jullie zouden kunnen spelen in verandering bij jou op school.
Workshop 5:
Kirsten Muller en Willemijn Schless - Werkzame factoren van vernieuwende scholen. Hoe een begin te maken in jouw klas. 

 

Tijdens een studiereis langs vijf innovatieve scholen hebben wij gezien dat het onderwijs ook anders kan. Namelijk meer gericht op wat en hoe het kind wil leren. Deze werkzame factoren delen we graag met jou. We evalueren wat je hier al aan doet en we bespreken wat jij nog wil leren. Vervolgens gaan we aan de slag met het schetsen van jouw ideale onderwijs en gaan we bekijken hoe je dit kunt bewerkstelligen in jouw klas. Aan het einde van de workshop heb je inzicht gekregen in de werkzame factoren van vernieuwende scholen en de wijze waarop je deze werkzame factoren in jouw eigen klas in kan zetten. Misschien kom je er wel achter dat je al een paar werkzame factoren toepast en kun je gaan starten met het uitbouwen ervan!


Workshop 6:
Iris Bunnig en Jeroen van den Berg (Leraren met Lef) - Aan zet met een 'Growth Mindset'We zien graag dat leerlingen en leraren zichzelf uitdagen, nieuwsgierig zijn om nieuwe dingen te leren en niet bang zijn om fouten te maken. Dat ze durven te experimenteren en leren van hun fouten. Leerlingen en leraren die denken in mogelijkheden en plezier beleven aan het leren van nieuwe vaardigheden of kennis. Deze mensen bezitten een growth mindset, een voorwaarde om zelfsturing te kunnen geven en tot leren te komen.
Die growth mindset heeft niet alleen een aantoonbaar positief effect op prestaties en schoolresultaten maar leert je ook na te denken over wat je nodig hebt om optimaal te kunnen leren en presteren. Leerlingen die durven aangeven wat voor hun het best mogelijke onderwijs is, vinden wij leerlingen met lef. Dat vraagt ook om leraren met lef die zich open durven stellen. Vanuit haar boek, dat binnenkort verschijnt, word je door middel van wetenschappelijke onderbouwingen meegenomen in de wereld van mindsets.