Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

BAB in gesprek met de Onderwijsvakbonden

AOBcnv onderwijsFVOV

Op 17 november ging een aantal BAB-leden in gesprek met de AOb, CNV en FVOV. Na een korte kennismaking met elkaar, was er ruimte om de praktijkervaringen van academische leerkrachten te delen. Er is verkend hoe we elkaar kunnen versterken, zodat academici een duidelijke positionering hebben en van meerwaarde kunnen zijn en blijven voor het onderwijs.

Waar liggen kansen voor academische leerkrachten in het PO?

Academische leerkrachten zijn analytisch, stellen kritische vragen, en hebben een onderzoekende houding. Zij hebben een academisch werk- en denkniveau en zijn in staat om inhoudelijk, pedagogisch en didactisch adequaat te handelen in de volle breedte van de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit op basis van relevante wetenschappelijke en onderzoeksmatige kennis, praktijkkennis en ervaringen met kinderen in de klas, met collega’s binnen en buiten de school, en met ouders/verzorgers. Hiermee kunnen academische leerkrachten een duidelijke positie innemen binnen een veelzijdig en gedifferentieerd schoolteam en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering van het basisonderwijs.

Waarin zien we bedreigingen voor academische leerkrachten in het PO?

Veel scholen maken niet optimaal gebruik van de kwaliteiten van academische leerkrachten. De grootste bedreiging is dat zij het onderwijsveld verlaten vanwege onderwaardering, onderbetaling en te weinig (cognitieve) uitdaging. Met het oog op de kwaliteit van het onderwijs en het steeds groter wordende lerarentekort is dit een grote bedreiging voor het onderwijs. Een andere bedreiging is het niet erkennen van het feit dat leerkrachten van elkaar mogen verschillen en andere capaciteiten bezitten. Als zij hierover met het schoolbestuur over in gesprek gaan, worden niet altijd serieus genomen of laten zich (te) snel wegsturen met het antwoord dat dit niet mogelijk is en worden opgeroepen zich te conformeren.

Wat zijn wensen/behoeften van academici in het PO?

Academische leerkrachten willen een duidelijke positionering en een formele functie binnen het onderwijs met een passende beloning. Als academische leerkrachten (h)erkend en gesteund worden door collega’s, de schoolleider en het schoolbestuur, dan ontstaat dan gezonde, erkende ongelijkheid in een gedifferentieerd schoolteam. Ook willen zij ruimte voor kwaliteitsontwikkeling en professionalisering gericht op het verder ontwikkelen van hun academische vaardigheden.

Wat gaan de vakbonden voor academici in het PO doen?

Vakbonden zijn zich bewust van de meerwaarde van academische leerkrachten en erkennen dat deze beroepsgroep een duidelijke positie verdient, zoals hierboven beschreven staat. Vakbonden gaan wensen en behoeften van academici in het basisonderwijs aankaarten bij verschillende partijen en dit meenemen naar Cao-onderhandelingen. De vakbonden zijn aan het strijden voor meer gradaties in het loongebouw, zodat er kansen ontstaan om verder te groeien. Vakbonden kunnen daarnaast iets betekenen voor de individuele academische leerkracht, bijvoorbeeld door hen inzicht te geven in de cao en advies te geven bij (salaris)onderhandelingen. De vakbonden gaven aan behoefte te hebben aan academici in hun organisatie die willen meedenken en meepraten om het imago en de status van de leerkracht te verbeteren.

IMG 0641 2IMG 0640 3IMG 0644 2