Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

Presentatie Mission Statement

Op 2 november 2017 werd ons Mission Statement gepresenteerd! Zes leerkrachten vertelden hun verhaal over hoe zij als academici in het basisonderwijs een duidelijke positie innemen en van meerwaarde zijn voor de leerlingen, de school en/of het bestuur. Door middel van een panelgesprek werden kansen, belemmeringen en uitdagingen uitgelicht.

Hoe kunnen we elkaar versterken in Onderwijsland Nederland, zodat academische leerkrachten duidelijk gepositioneerd worden?

2017 11 04 PHOTO 00000566IMG 5028 2

 

Blijf in beweging!

Door in beweging te blijven komt gesprek op gang tussen schoolleiders, leerkrachten en bestuurders, krijgen academische leerkrachten steeds meer erkenning en worden hun vaardigheden en capaciteiten herkend. Zo kunnen zij, met het oog op het primaire proces in de klas, een duidelijke positie innemen in het schoolteam en binnen het bestuur.

 

Wat nemen we van deze avond mee om een duidelijke positie te geven aan academische leerkrachten?

Academische leerkrachten hebben een duidelijke passie voor onderwijsontwikkeling en –verbetering. Zij genieten ervan om voor de klas te staan. Dat wordt ook als belangrijk gezien: oog houden voor het primaire proces. Daarbij kunnen academici binnen hun schoolteam belangrijke rollen vervullen (inhoudelijk, beleidsmatig etc.). Deze verschillende rollen binnen een schoolteam zijn nodig: dit zorgt voor erkende ongelijkheid en een passende diversiteit. Academische leerkrachten hebben daarbij waardering, erkenning en herkenning nodig. Tijd en flexibiliteit is genoemd, maar ook een passende beloning (salariëring) en een formele functie. Door als schoolleider in gesprek te gaan met de academische leerkracht, kan hij/zij de talenten en capaciteiten opmerken en inzetten binnen de school of het bestuur en waarderen met een passende beloning. De leerkracht moet hierin ook initiatief nemen en opkomen voor zichzelf. ‘Toon geen misplaatste bescheidenheid; je mag ruimte innemen als academische leerkracht!’

 

Waarin kunnen partijen elkaar versterken zodat academici in het PO van meerwaarde zijn en blijven voor het onderwijs?

Het is belangrijk dat belanghebbende partijen elkaar blijven opzoeken en het gesprek blijven aangaan. Door gesprek kan cultuurverandering teweeg gebracht worden (lerende cultuur). We mogen en kunnen kritische vragen stellen en met elkaar actief reflecteren. Ook: het vertellen van ‘good practices’ (ook aan reguliere leerkrachten), netwerken, kansen zien, ervaringen wisselen, delen van vacatures Op die manier bewerkstelligen we meer erkenning, positionering en zichtbaarheid van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Met elkaar zullen we het HR-beleid in de onderwijssector moeten versterken, om zo een passend loongebouw en een formele functie te creëren.