Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

Speeches & Sushi

Op woensdag 17 mei vond de derde speeches en sushi plaats in samenwerking met de PO-raad. Tijdens deze speeches en sushi special zijn academische leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers in gesprek gegaan over de carrièreperspectieven van academische leerkrachten. 

De bijeenkomst begon met een openingswoord van Anko van Hoepen namens de PO-raad. Het doel van deze bijeenkomst was voor hem vooral het blijven bestaan van de beroepsvereniging. Zolang de beroepsvereniging kan blijven bestaan, zijn er academische leerkrachten in het basisonderwijs. Anko ziet een sterke rol voor academische leerkrachten als het gaat om het analyseren, reflecteren, onderzoekende vaardigheden, onderzoek doen en onderzoek toepassen. De PO-raad is daarbij een sectororganisatie die er is voor werkgevers, schoolleiders en leerkrachten.

 

Speeddates

 Na deze introductie gingen we in 3 rondes speeddates in gesprek met elkaar. Drie vragen stonden centraal: 

  • Aan de bestuurders: Hoe ga jij het als bestuurder/schoolleider aantrekkelijk maken voor mij (academische leerkracht). En hoe faciliteer je de schoolleider daarin?

  • Aan de schoolleiders: Hoe zet je mij (academische leerkracht) op een goede manier in je schoolteam in en biedt je mij de juiste perspectieven? Wat heb je daarvoor nodig?

  • Aan de academische leerkracht: Wat ga ik doen om te werken aan mijn carrière en wat gaan wij doen als beroepsgroep?

 

Bestuurders gaven hierbij aan dat het belangrijk is om open te staan voor academische leerkrachten en ze ruimte te bieden, bijvoorbeeld door academische leerkrachten te betrekken bij stichtingbrede activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om een visie te hebben op onderwijskwaliteit waarbij academische leerkrachten als middel kunnen worden ingezet. Tenslotte is het belangrijk om kennis en ervaring op te bouwen met academische leerkrachten.
Schoolleiders gaven aan dat ze vooral moeten durven om academische leerkrachten in te zetten, denk hierbij aan formatie. Daarnaast zal een schoolleider processen begeleiden en leerkrachten betrekken bij schoolbeleid. Schoolleiders hebben daarbij zelf een academische bliknodig.
Academische leerkrachten gaven aan dat ze zichzelf meer moeten profileren. Academische leerkrachten zullen initiatief moeten nemen en laten zien wat ze kunnen.

 IMG 37541 1024x683

Haardvuursessie

Na de speeddates vond er een haardvuursessie plaats. In deze haarvuursessie gingen Madeleine Schouten (schoolleider), Anko van Hoepen (bestuurder) en Alice de Groot (leerkracht) met elkaar in gesprek over carrièrepaden voor academische leerkrachten. In de introductie zette Madeleine de vraag uit ‘wat zouden mooie paden kunnen zijn?’ Leiding geven lijkt haar niet uitdagend genoeg voor academische leraren. Anko van Hoepen gaf aan dat hij academische leerkrachten te afhankelijk vindt. Academische leerkrachten moeten hun toegevoegde waarde laten zien op en school en zich profileren. Mocht het je niks opleveren, ga dan op een andere werkplek aan de slag, is zijn visie. Alice vertelde in haar introductie dat ze geïnspireerd is geraakt door de loopbaanladders die in Singapore worden gehanteerd. Eerst heb je drie jaar de tijd om als startende leerkracht aan de slag te gaan en daarna kies je een bepaalde richting waarin je je zou willen specialiseren. Zo zou je kunnen ontwikkelen als leerkracht/onderzoeker, leerkracht/management, leerkracht/coach, leerkracht/orthopedagoog of leerkracht/ontwikkelaar. Iedere stap die je vervolgens maakt in je ontwikkeling, wordt passend beloond. 

In gesprek met elkaar bleek al snel dat de ruimte om academische leerkrachten in te zetten er vaak niet is. Madeleine gaf aan dat er geen geld is om tijd vrij te maken om academische leerkrachten in te zetten. Tegelijkertijd is het ook een keuze hoe de formatie wordt ingedeeld. Uit het publiek komt het voorstel om bij de verdeling van het werk niet te starten bij het geld, maar bij de behoeften van het team. Geef een team vertrouwen en bekijk met elkaar hoe je het wil regelen. Uit de zaal komt een mooi voorbeeld van hoe een stichting extra ruimte heeft gecreëerd op scholen. Een stichting is eigenrisico dragend geworden. Hierdoor is 2.0 fte per school vrij gekomen. Leerkrachten staan hier twee dagen voor de klas. De andere drie dagen werkt er een starter die wordt begeleidt door zijn eigen duo. De duo heeft daarnaast ook extra taken in zijn eigen specialisatie die op de drie dagen worden uitgevoerd. Op het moment dat er sprake is van ziekte springt de leerkracht die op dat moment met zijn specialisatie bezig is in om te vervangen. 

IMG 3759 1024x683

 Als afsluiting was er gelegenheid om nader kennis te maken en na te praten tijdens een heerlijke sushi maaltijd!