Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

ResearchED 2017

Onderzoek en onderwijs: deze twee werelden werden duidelijk met elkaar verweven op het ResearchED congres in Amsterdam. Tijdens iedere workshop en iedere lezing kwam de vraag naar voren: op wat voor manier kunnen we (fundamenteel) onderzoek op een constructieve manier toepassen en inzetten in de onderwijspraktijk?

 

Tijdens de workshop van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs hebben we met elkaar nagedacht over de positionering en meerwaarde van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Wat heeft deze ‘nieuwe’ leerkracht te bieden en waarin ligt het onderscheidend vermogen? Welke onderzoekskwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet in het team en bij besturen om het onderwijs in Nederland te verbeteren? En wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven en de meerwaarde te kunnen waarborgen in de toekomst? Door middel van stellingen, vragen en prikkelende gespreksonderwerpen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de positionering van de academische leerkracht en de functie van de onderzoekskwaliteiten die zij bezitten. Door de diversiteit aan achtergronden van de deelnemers, ontstond er een dynamisch gesprek, waarbij meningen uiteenliepen en discussie op gang kwam. Waar we het al snel met elkaar over eens waren, is dat onderzoekende en analytische vaardigheden, een kritische houding van leerkrachten en wetenschappelijke kennis van meerwaarde kunnen zijn voor het basisonderwijs. Met name als dit op een juiste manier wordt overgebracht naar de teamleden.

Naast het geven van een workshop is de voorzitter van BAB (Hannah Bijlsma) geïnterviewd voor een artikel in Didactief. Dit is een tijdschrift dat onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier wil presenteren aan leerkrachten. Tijdens het interview kwam duidelijk naar voren dat academische leerkrachten in het basisonderwijs ruimte, tijd, beloning én erkenning van teamleden nodig hebben. Op die manier kunnen zij worden uitgedaagd en kunnen zij van meerwaarde zijn voor het onderwijs.