Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

Digitaal netwerkevenement in samenwerking met ODIOM (16 februari 2022)


Op 16 februari vond het netwerkevenement in samenwerking met ODIOM plaats. We kijken terug op een inspirerende lezing van Hanke Korpershoek over kansen(on)gelijkheid in de overgang van het PO naar het VO, workshops waar interessante en inspirerende gesprekken ontstonden en tot slot is er flink genetwerkt met de instanties uit het onderwijswerkveld.

 

Netwerkevent Promo 3