Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

PO-Raad congres: LEF!Op vrijdag 14 juni 2019 was de BAB aanwezig op het PO-raadcongres. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, besteedde in haar openingsspeech aandacht aan academische leerkrachten: ze sprak waardering uit voor het lef dat schoolbesturen hebben om academische leerkrachten te positioneren.

Het thema van de dag was Lef! Özcan Akyol sprak als dagvoorzitter met Leerkracht van het jaar én BAB lid Anouk Huijs over haar passie voor onderwijs en onderwijsverbetering. De eerste lezing van Reint Jan Renes ging over hoe moeilijk het is om gedrag te veranderen: 'Van anders willen naar anders doen'. Een inspirerende lezing met herkenbare voorbeelden over hoe moeilijk het soms is om je eigen gedrag te veranderen, maar dus ook om een (school)team te veranderen. 
Wouter Hart vertelde in zijn workshop over het ‘systeem’ en de ‘bedoeling’. Hij betoogde dat je als school of organisatie een duidelijk verhaal moet hebben, waar je naar handelt en je ook verantwoordt. Doe niet de dingen volgens het protocol, omdat het nou eenmaal het protocol is, maar zet het protocol op een manier in wat past bij het verhaal van de school.

In de slotlezing vertelde ‘professor van briljante mislukkingen’ Paul Iske op humoristische wijze over het recht op falen dat je hebt in een organisatie. Zonder dat recht komt men niet tot innovatie, maar is er een angstcultuur waar mensen niet nieuwe dingen durven te proberen. Je komt pas echt verder, als je durft te mislukken en van die fouten leert!