Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

Bijeenkomst academische leraren bij Meer PrimairOp 12 juni heeft binnen Meer Primair een eerste brainstorm over de inzet van academisch geschoolde leerkrachten plaatsgevonden. Bestuursleden van de BAB en de BAB Academy waren hierbij aanwezig. De hoofdvraag van de bijeenkomst was hoe de academische kennis en vaardigheden van academici binnen Meer Primair optimaal kunnen bijdragen aan (de ontwikkeling van) het onderwijs. Aan verschillende tafels is gebrainstormd over deelvragen die hierbij horen. 

De conclusie van de middag was dat er behoefte is aan de inzet van academische vaardigheden en kennis, om het onderwijs van Meer Primair te kunnen verbeteren. De conceptuele, analytische en onderzoekende houding van academici kunnen scholen en lerarenteams helpen in ontwikkelingen en verbeteringen. Tegelijkertijd zien zij dat hiervoor een aanpak nodig is, waarin het talent van iedere collega op school gezien en ingezet wordt. Zodat een cultuur ontstaat waarin iedereen vanuit zijn eigen kennis en kwaliteiten een bijdrage levert en vanuit erkende ongelijkheid dus ook de academisch geschoolde leerkracht zijn of haar positie kan innemen. De aanwezigen gaven toe dat het een complex vraagstuk is, waar verschillende perspectieven bij betrokken moeten worden en waarvoor ze dus de tijd moeten nemen.

Het mooie is, dat in de Hoofdpoort Academie al ruimte gemaakt is voor een Platform Academici en Platform hbo(-masters) en zo een vervolg gegeven kan worden aan het proces dat tijdens de bijeenkomst begonnen is. 

Meer Primair stimuleert alle academiche leerkrachten binnen hun bestuur deel te nemen aan de BAB Academy. Meer informatie vind je hier. Als financiële ondersteuning voor de BAB Academy verdubbelt Meer Primair de bijdrage per deelnemer.