Wat doen wij

"Ons Onderwijs2032" dialoogbijeenkomst

Op woensdagavond 28 september heeft er een dialoogbijeenkomst plaatsgevonden over het rapport "Ons Onderwijs2032". Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Onderwijs Coöperatie. Academische leerkrachten uit heel Nederland kwamen naar Utrecht om advies te geven over twee hoofdvragen:

- Geeft het rapport de juiste richting voor een nieuw curriculum?

- Hoe kan en wil de beroepsgroep invulling geven aan een nieuw curriculum?

In de adviezen kwam het belang van academische leerkrachten in het proces van curriculumvernieuwing duidelijk naar voren. Wij denken dat zij een belangelijke rol kunnen vervullen in de tot stand koming van vernieuwing op basisscholen. Hun analytische vaardigheden en kritisch denkvermogen kunnen zij inzetten om richting en sturing te geven aan curriculumverandering. Op die manier kunnen scholen de ruimte die zij ontvangen voor verbreding en verdieping optimaal gebruiken en op maat invullen naar hun eigen onderwijsbehoeften. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Wij willen de Onderwijs Coöperatie hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en inzet!

Graag zien we bij één van onze volgende bijeenkomsten weer veel academische leerkrachten tegemoet!