Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Wat doen wij

BAB - Curriculum.Nu feedbackbijeenkomst

Feedbackbijeenkomst 2 november 2018

Op vrijdagavond 2 november vond speciaal voor BAB-leden een Curriculum.nu feedbackbijeenkomst plaats bij de PO-Raad, met een delegatie van de ontwikkelteams Engels/mvt en Burgerschap. De ontwikkelteams hebben uitgelegd op welke manier zij werken aan het actualiseren van de eindtermen voor hun leergebied in het primair en voortgezet onderwijs, waar zij op dit moment in het proces staan en hebben hun tussenproducten gepresenteerd. De aanwezige BAB-leden stelden kritische vragen over het proces en hebben feedback geleverd op de Grote Opdrachten (GO's) van beide ontwikkelteams, die de essenties vormen van het leergebied. De ontwikkelteamleden zullen deze feedback meenemen naar de volgende ontwikkelsessie, zodat de tussenproducten verder aangescherpt kunnen worden. 

Kon je afgelopen vrijdag niet aanwezig zijn, maar wil je nog wel graag feedback geven op tussenproducten van één of meerdere ontwikkelteams? Ga dan snel naar www.curriculum.nu en geef je feedback vóór woensdag 14 november!