Lid van de maand

Nathalie Knoop

Als academische leerkracht, schoolopleider en onderzoeksbegeleider worden zowel mijn academische vaardigheden en kennis, maar ook mijn pedagogisch-didactische vaardigheden ingezet.

 

 Opleiding en loopbaan

Mijn naam is Natalie Knoop (45) en sinds 1994 werkzaam als leerkracht, bouwcoördinator en intern begeleider in het primair openbaar onderwijs in Rotterdam. Ik wist al vroeg dat ik juf wilde worden en volgde dan ook het traditionele pad via de reguliere Pabo. Eenmaal werkzaam in het onderwijs bleek dat ik erg nieuwsgierig was naar de theoretische achtergronden en veel vragen stelde over de achterliggende redenen van onderwijskundige keuzes op school. Vanuit die nieuwsgierigheid, maar ook de behoefte aan verdieping en meer cognitieve uitdaging besloot ik met een lerarenbeurs de studie onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit te gaan volgen. Na een (verkort) schakelprogramma studeerde ik in augustus 2017 cum laude af op mijn onderzoek naar het professionele werkplekleren van leerkrachten in het primair onderwijs. Als gevolg hiervan mag ik nu de rol van schoolopleider gaan vervullen waarbij ik ook onderzoeksbegeleider ben.


Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs

Als academische leerkracht, schoolopleider en onderzoeksbegeleider worden zowel mijn academische vaardigheden en kennis, maar ook mijn pedagogisch-didactische vaardigheden ingezet. Op dit moment volg ik ook trainingen op het gebied van verschillende coachmethodieken.

Toekomst

Voor de toekomst bereid ik me alvast voor op een registratie bij VELON als leraaropleider, maar ik oriënteer me ook op de mogelijkheden om met een promotiebeurs weer onderzoek te gaan doen. Natuurlijk naast 'gewoon' juf van een klas te zijn en te blijven!