Lid van de maand

Jan Willem Hengeveld

‘Bij het ministerie van OCW maak ik me sterk voor het terugdringen van zittenblijvers, het versterken van de functiemix en het verlagen van de werkdruk.’

 

 

Opleiding

Jan Willem is van de eerste lichting afgestudeerden in Utrecht. Hij spreekt over een stimulerende omgeving tijdens zijn studie. Qua inhoud, vanwege het curriculum dat specifiek was ontworpen voor de opleiding en de extra activiteiten die georganiseerd werden, zoals een studiereis naar Finland. Daarnaast was de groep medestudenten stimulerend, omdat in een strenge selectie voor de opleiding ambitieuze en bevlogen studenten waren geselecteerd.

Loopbaan

Jan Willem is na zijn opleiding een jaar fulltime gaan invallen om het werk als leerkracht in de vingers te krijgen. Hij denkt dat het voor een universitair geschoolde leerkracht net zo moeilijk is om te beginnen als voor een Pabo student. De opleiding maakt bijvoorbeeld niet dat je beter bent in klassen management of orde houden. Daarnaast is hij twee jaar lang voorzitter geweest van De Groene Golf van de AOb die zich sterk maakt voor de belangen van jonge docenten. Hij maakte zich sterk voor een goede begeleiding voor jonge docenten die verder gaat dan iemand die je even aanwijst waar het kopieerapparaat is. Jan Willem pleitte voor de begeleiding op bestuursniveau door een onafhankelijk persoon die daar feeling mee heeft. Op een gegeven moment is Jan Willem naast zijn werk in het basisonderwijs begonnen aan de deeltijd master Pedagogische Wetenschappen bij de Vrije Universiteit. Zijn masterthesis ging over het effect van het werken met groepsrollen op de kwaliteit van de interactie en samenwerking bij het onderzoekend leren binnen ontwikkelingsgericht onderwijs. Vervolgens heeft hij stage gelopen bij het ministerie van OCW. Vanwege verschillende belangen moest hij toen stoppen bij De Groene Golf. Na zijn stage kreeg hij een contract hij het ministerie van OCW.  Hij is verantwoordelijk voor een project over het terugdringen van het zittenblijven in het basisonderwijs. Daarnaast is hij bezig met het versterken van de functiemix. Hij wil ervoor zorgen dat besturen werk maken van het bieden van ontwikkelingskansen voor leerkrachten. En hij is betrokken bij een project over het thema werkdruk.

Meerwaarde opleiding

Jan Willem merkt dat zijn onderwijskundige achtergrond hem op school in staat stelt om collega’s mee te nemen in onderwijsontwikkelingen. En bij OCW heeft hij baat aan zijn inzicht en beleidskennis die hij heeft opgedaan. Ook kan hij zijn leerkrachtperspectief verbinden met het beleid. Hij kan het beleid meteen spiegelen aan wat er op zijn school gebeurt.

Toekomst

Jan Willem vindt de combinatie tussen zijn twee banen waardevol. Hij heeft op woensdag als hij naar huis gaat vanaf het ministerie veel zin om les te geven en aan de slag te gaan in de praktijk. Dit geeft hem voldoening, omdat je echt iets kunt betekenen voor kinderen en je ziet meteen wat je met ze bereikt. En na het lesgeven heeft hij weer zin om op een hoger niveau bezig te zijn met beleid. De combinatie is voor hem perfect en hij wil dit zo graag blijven doen.