Lid van de maand

Manon Verhoeven

‘In mijn schakelklas is de groepsdynamiek elke dag anders, omdat er telkens asielzoekerskinderen bij komen en weer weg gaan.’

Manon Verhoeven heeft de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen gevolgd. De afwisseling tussen de praktijk van de Pabo en de theoretische verdieping op de universiteit was wat ze zocht in een opleiding. Als eerste lichting was het wel een uitdaging, omdat de afstemming tussen beide instellingen niet optimaal was. Eén van de stages van Manon was op De Regenboog in Cuijk. Daar heeft ze bij de kleuters, in een schakelklas en in groep 5/6 stagegelopen. Daarnaast kreeg ze de kans om met een RT-er en een orthopedagoog mee te lopen. Hierdoor kon ze zien wat er op verschillende niveaus in een school speelt. Tijdens de master heeft Manon stage gelopen bij de orthopedagoog van SBO De Windroos in Nijmegen. Ze heeft daar onderzoeken gedaan bij leerlingen, behandelplannen geschreven en leerlingen begeleid. De master scriptie van Manon ging over fonologisch bewustzijn en lexicale specificiteit als voorspellers van woordenschatontwikkeling bij NT1 en NT2 kleuters

Loopbaan

In september 2014 is er in Overloon een asielzoekerscentrum geopend. Sinds die tijd geeft Manon les in een van de vijf schakelklassen die ondergebracht zijn bij De Josefschool. Ze heeft op papier maximaal 15 leerlingen in haar kleutergroep, maar de opkomst is vaak lager vanwege afspraken in de asielprocedure. De doorstroom van leerlingen in de schakelklassen is groot. Elke drie weken komen er nieuwe kinderen en er kunnen wekelijks kinderen vertrekken. Hierdoor is de groepsdynamiek elke dag anders. Manons leerlingen kennen de Nederlandse taal vaak niet. Daarom ligt de nadruk in de schakelklas op het aanleren van woordenschat. Manon maakt hierbij veel gebruik van visuele ondersteuning, handen en voeten, voordoen en nadoen, TPR en de viertakt. De omgang met gedrag is een uitdaging voor Manon. Als ze gedrag ziet, weet ze vaak niet waar het vandaan komt en ze kan dit ook niet vragen aan de kinderen. Heeft het te maken met een traumatische ervaring? Is het aandacht vragen? Ze wil zich graag verder verdiepen in hoe ze om kan gaan met getraumatiseerde kinderen.

Meerwaarde opleiding

Manon ziet de meerwaarde van de opleiding vooral terug in haar onderzoekende houding. Ze blijft constant kritisch naar haar eigen onderwijs kijken. Hoe kan ik het onderwijs ontwikkelen en wat hebben de leerlingen nodig? Ze werkt niet alleen met straffen en belonen, maar ze observeert eerst gericht volgens de ABC-methode om erachter te komen waarom haar leerlingen gedrag laten zien.

Toekomst

Het asielzoekerscentrum blijft tot 2019 bestaan en Manon wil voorlopig in de schakelklas blijven werken. Er zijn nog veel ontwikkelingsmogelijkheden voor haar en voor de school en ze vindt het uitdagend om hiermee aan de slag te blijven gaan. Nu ze zich gespecialiseerd heeft in het onderwijs aan asielzoekerskinderen, wil ze misschien op den duur op een andere plek in het land lesgeven. Maar aan de andere kant zou ze zich misschien wel breder willen gaan ontwikkelen in het regulier onderwijs of als orthopedagoog.