Lid van de maand

Niels de Ruig

'Naast leerkracht in groep 5-6, werk ik als onderzoekscoördinator in de Werkplaats Diversiteit van Amsterdam. Hier vorm ik de brug tussen leerteams op basisscholen en kennisinstituten, waarbij we praktijkgericht onderzoek doen rondom het thema ‘Diversiteit in en om de klas’. Lesgeven en onderzoek doen zijn mijn passie'

 

Opleiding/Loopbaan
In 2010 ben ik begonnen aan de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Wij waren toen de eerste studenten die dat in Amsterdam deden. Ik heb me pas laat voor de UPvA aangemeld (vier dagen van te voren), doordat mijn oma een stukje over de opening van de UPvA in de krant zag staan. De studie waar ik mij voor opgegeven had was erg theoretisch, terwijl stage lopen mij heel erg aansprak. Daarnaast had een oud leerkracht van mij ooit tegen mij gezegd dat als er een punt komt ik mijn leven dat ik niet weet wat ik moet kiezen, ik altijd leerkracht kon worden. Dat talent zag ze wel in mij.
Na de UPvA ben ik projectleider Onderzoekend en Ontwerpend leren geworden op de 5e Montessorischool. In die functie ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en coördineren van Onderzoekend en Ontwerpend leren onderwijs. Dit is een grote uitdaging omdat het lastig is om complexe vaardigheden als het stellen van een onderzoeksvraag aan kinderen van bijvoorbeeld 8 jaar over te brengen. We proberen met Training on the Job en professionaliseringsactiviteiten hier leerkrachten bij te helpen. Naast deze baan heb ik de Research Master Child Development and Education gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is een geweldige master als het gaat om het leren van onderzoeksvaardigheden!
Sinds een jaar ben ik ook onderzoekscoördinator in de Werkplaats Diversiteit. Mijn rol binnen deze Werkplaats is om ondersteuning te bieden aan scholen voor het doen van praktijkgericht onderzoek, door als een brug tussen kennisinstituten en leerteams in de scholen te fungeren. Een uitdagende baan, waarin we niet alleen bezig zijn met de vormgeving van de Werkplaats, maar ook de inhoudelijke lijn moeten bewaken.
En last but not least ben ik leerkracht in groep 5-6. Lesgeven blijft mijn passie!
Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs
Ik probeer steeds beredeneerde keuzes te maken in de klas en in onderzoek. Dat doe ik door veel te lezen en te discussiëren met collega’s. Steeds stel ik vragen als: waarom doen we dit eigenlijk? wie bepaald dat wij dit doen? kan dit niet (nog) beter?

Toekomst
Ik wil graag onderzoek en praktijk blijven verbinden. Daarom heb ik een onderzoeksvoorstel ingediend bij NWO om te kijken of ik de promotiebeurs voor leraren kan krijgen. Ik hoop dat deze wordt toegekend. Mijn onderzoek gaat over de interactie tussen leerkracht en leerlingen en hoe deze zelfregulatievaardigheden zouden kunnen versterken. Het doel is om uiteindelijk een praktisch handboek te schrijven, waaruit leerkrachten concrete tools kunnen halen over hoe zij hun leerlingen zelfregulatie vaardigheden kunnen aanleren. Daarnaast wil ik graag les blijven geven en mijn werk als onderzoekscoördinator in de Werkplaats voort blijven zetten. Ik vind dat nu nog veel te leuk!