Lid van de maand

Jan Baan

'Wat kunnen academisch geschoolde leerkrachten betekenen voor het onderwijs? Met dat onderwerp ben ik aan mijn onderzoek begonnen.'

 

Opleiding / Loopbaan

Dertien jaar geleden studeerde ik af aan de Pabo. De eerste 5 jaar heb ik met veel plezier fulltime voor de klas gestaan in Amsterdam Zuidoost. Ik ben daarna gaan werken bij het Projectenbureau Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Daar heb ik me gericht op het ontwikkelen van interessante programma’s in het kader van de brede school voor verschillende basisscholen. In die tijd ben ik ook verder gaan studeren, eerst de premaster en toen de master onderwijspedagogiek aan de VU. Op deze opleiding kwam ik pas in aanraking met de wereld van het onderzoek in het onderwijs. Ik heb me tijdens deze studie vaak verbaasd over wat er allemaal onderzocht wordt en hoe weinig hiervan in de praktijk terecht komt. Tijdens colleges kwam ik in contact met studenten van de eerste lichting van de universitaire Pabo van de VU. Ik raakte erg geïnteresseerd in deze opleiding. Ik heb dan ook in mijn masterscriptie studenten van de universitaire pabo en van reguliere pabo’s vergeleken wat betreft hun onderzoekende houding. Uit dit onderzoek bleek vooral dat de universitaire studenten kritischer zijn en gemotiveerd zijn om na de opleiding met onderzoek verder te gaan. Dit onderzoek was voor mij de aanleiding om de promotiebeurs voor leraren aan te vragen en me te richten op de vraag ‘wat kunnen leerkrachten na de opleiding in de scholen betekenen met deze academische vaardigheden?’ Met dit onderzoek ben ik de komende jaren bezig en daarnaast begeleid ik studenten van de Universitaire Pabo Van Amsterdam. Ook ben ik de afgelopen jaren altijd parttime voor de klas blijven staan. Het blijft nog iedere week een grote uitdaging om de kinderen te motiveren en uitdagende lessen te geven maar ik doe dit nog steeds met veel plezier!

 

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs

Ik merk dat het werk als leerkracht, student begeleider en onderzoeker elkaar op een goede manier versterken. Als leerkracht kan ik vaak nieuwe ideeën uit literatuur of ervaringen vanuit mijn andere werkzaamheden meenemen naar de klas of naar de school. Als student begeleider breng ik mijn eigen ervaringen mee maar kan ik ook de koppeling met onderzoeksliteratuur maken. Als onderzoeker merk ik dat ik in bijvoorbeeld interviews diep op de inhoud kan ingaan omdat ik de praktijk erg goed ken.

 

Toekomst

De veelzijdige combinatie van lesgeven, het delen van kennis met studenten en het onderzoeken wil ik graag behouden. De komende jaren ben ik nog met mijn promotieonderzoek bezig en ik hoop dat ik daarna weer een uitdaging vind om verder aan de slag te gaan om de praktijk met de theorie te verbinden.