Lid van de maand

Pauline van Dooren

'Binnen mijn combifunctie als orthopedagoog, onderwijskundige en intern begeleider analyseer ik leerling- en leerkrachtgedrag en maak ik hierbij in samenwerking met leerkrachten een plan van aanpak. Het is een meerwaarde dat ik toegang heb tot relevante literatuur en deze kan vertalen naar handelingsgerichte adviezen.'

 

 

Opleiding

In 2009 ben ik begonnen aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen. Tijdens deze opleiding heb ik vanaf het eerste jaar met ontzettend veel plezier genoten van de ervaring die je opdoet in de praktijk. Elke week keek ik uit naar het moment waarop ik weer met ‘mijn’ leerlingen aan de slag kon. Toen het einde van de bachelor naderde heb ik erg getwijfeld over mijn masterkeuze. Uiteindelijk heb ik toen gekozen voor de master Onderwijskunde, waarvoor ik stage heb gelopen bij Cito. Hier heb ik een hulpboek ontwikkeld om de woordenschat bij leerlingen uit groep 8 te verbeteren. Nadat ik deze master had afgerond wilde ik het studeren nog niet loslaten en heb ik ook een master Pedagogische Wetenschappen gevolgd met als specialisatie leerproblemen. Tijdens deze master heb ik stage gelopen bij de Jorismavo. Dit is een school die destijds tussen wal en schip viel; er zaten veel leerlingen met een (zware) ondersteuningsbehoefte, maar het was officieel geen speciaal onderwijs.

Loopbaan

Tijdens mijn masters heb ik al redelijk wat (werk)ervaring opgedaan bij o.a. Cito en een invalpool. Dit heeft er, afgezien van een studievertraging, voor gezorgd dat ik met een goede basis mijn huidige baan ingegaan ben. Op dit moment vervul ik een combifunctie. Ik ben namelijk werkzaam als orthopedagoog en onderwijskundige bij Stichting Nut Geldrop, een kleinschalig bestuur met drie scholen onder zich. Op een van die drie scholen, Nutsschool De Ganzebloem, ben ik daarnaast werkzaam als intern begeleider. Mijn week is door deze verschillende werkzaamheden ontzettend divers. Ik begin elke maandag met de Plusklas. Hierin begeleid ik samen met mijn collega’s meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarnaast ben ik als orthopedagoog en onderwijskundige betrokken bij verschillende projecten, zoals het betrekken van peuters bij de basisschool en het ontwikkelen van studiemiddagen voor mijn collega’s. Als intern begeleider ben ik samen met mijn collega verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. Dit betekent concreet dat wij onder andere leerkrachten coachen en begeleiden met verschillende hulpvragen, groep-leerlingbesprekingen begeleiden en observaties uitvoeren in de klas. Ik vind deze combifunctie ontzettend fijn. Er is nooit een dag hetzelfde, ik sta dichtbij en in de praktijk en ik heb de tijd en ruimte om literatuur in mijn handelen te verweven.

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs

Veel van mijn voorgangers benoemen dat zij hun onderzoekende houding als meerwaarde ervaren. Ik sluit me hier graag bij aan. Als academicus analyseer ik leerling- en leerkrachtgedrag en maak ik hierbij in samenwerking met de leerkracht een plan van aanpak voor. Ook kijk ik kritisch naar mijn eigen handelen. Samen met mijn collega reflecteer ik regelmatig op onze werkzaamheden en passen we aan wat we anders willen zien. Daarnaast is het een meerwaarde dat ik toegang heb tot relevante literatuur en deze kan vertalen naar handelingsgerichte adviezen. Door mijn kennis en deze literatuur kan ik ook relevante studiemiddagen organiseren. Ik hoop hiermee collega’s te inspireren en aan het denken te zetten, zodat ze de dag erna al iets aanpassen in hun handelen. Ik krijg van collega’s vaak complimenten over deze studiemiddagen. Dat vind ik heel fijn om te horen en daar ben ik ook erg trots op.

Toekomst

Op dit moment mag ik met trots zeggen dat ik mijn droombaan gevonden heb. Ik had nooit gedacht dat ik direct na mijn afstuderen al alle drie de studies die ik gevolgd heb, zou kunnen toepassen in de praktijk. Ik besef dat ik hier ontzettend veel geluk mee heb gehad. In de verre toekomst zou ik wellicht bij een onderwijsadviesbureau willen werken, maar ik zou hiernaast ook altijd (in)direct met kinderen willen blijven werken. Tijdens een drukke dag hoef ik maar een blik op ons kleuterplein te werpen en ik weet weer waarvoor we het allemaal doen: voor de kinderen.