Lid van de maand

Tjana Habermehl

'Ik werk 4,5 dag als leerkracht voor groep 5/6. Daarnaast ben ik een halve middag bezig met onderzoek doen voor het bestuur en ben ik met mijn directeur bezig om een functie te ontwikkelen voor ‘academische leerkrachten’ binnen de vereniging.'

Opleiding & loopbaan
In het vierde jaar van de pabo aan de Christelijke Hogeschool Ede ben ik als minor de pre-master Educational Science & Technology aan de universiteit Twente gaan volgen en heb deze behaald. Vervolgens heb ik de master parttime in 2 jaar gehaald, terwijl ik daarnaast 2 à 3 dagen voor de klas stond. Het leuke aan deze master is dat het onderwijskundig is, maar dan met een HR (human resource) kant. Een vak wat ik volgde ging bijvoorbeeld over hoe je ervoor zorgt dat mensen op de werkvloer blijven leren. Super interessant en heel breed inzetbaar!

Ik sta nu 4,5 dag voor de klas als leerkracht van groep 5/6. Ik vind het lesgeven heerlijk en ik wilde, na 2 jaar parttime te hebben gewerkt, eens ervaren hoe het is om een hele week voor de klas te staan. Toch ben ik in deze afgelopen 2 jaar al gaan lobbyen bij mijn directeur dat ik, wanneer ik klaar zou zijn met mijn master, daar ook iets mee wilde gaan doen. En dan het liefst binnen de vereniging. Vorig jaar ben ik daarom met mijn directeur hiervoor om de tafel gaan zitten. Het bleek dat in heel Nederland nog geen duidelijke functieomschrijving voor een academische leerkracht is, maar dat het (mede door BAB) steeds meer geluid krijgt in het land. Nu heb ik gelukkig een fantastische directeur die graag de talenten van zijn personeel wil benutten. Hij gaf aan dat hij mij graag als academische leerkracht binnen de vereniging wil houden. Samen zijn we een opzetje van een functieomschrijving gaan maken om deze voor te leggen aan het bestuur. Het bestuur heeft hier vorig jaar naar gekeken en was gelijk enthousiast. Er werd mij toegezegd dat ik dit jaar alvast tijd en ruimte zou krijgen om taken voor het bestuur uit te voeren. Echter, de functie was en is nog niet rond. De groep personeelsbeleid moest er nog naar kijken. Dat is afgelopen maand gebeurd en daaruit kwamen nog wel veel vragen en soms ook een beetje scepticisme. Vragen over het nut, de meerwaarde en noodzakelijkheid van deze functie. Mijn directeur en ik begrijpen de vragen en onduidelijkheden helemaal en gaan binnenkort weer zitten om de functie, zoals wij die voor ons zien, duidelijker in kaart te brengen. Zo hopen wij iedereen te overtuigen van de noodzaak van deze functie. Wanneer deze functie er komt, zal ik hiervoor solliciteren en dan hopelijk ook meer tijd, ruimte en de nodige financiële waardering krijgen.
De halve dag dat ik tot nu toe buiten de klas was, heb ik onderzoek gedaan naar de reden van de terugloop van het aantal peuters op de peuterspeelzaal van onze vereniging. Ik heb alle nodige data vergaderd en deze gepresenteerd op een bestuursvergadering. Dit was best spannend, want het voelde ook enigszins als ‘bewijzen’ dat deze functie echt handig en tot nut voor hen kan zijn. Zij waren gelukkig erg enthousiast over het grondige voorwerk dat op deze manier al voor hen gedaan was.

Toegevoegde waarde
Als academische leerkracht houd ik ervan om dingen grondig uit te zoeken, heb ik vaak het overzicht en denk ik graag kritisch mee. Ik denk dat ik hiermee binnen een scholenvereniging op alle niveaus (individueel, team, school en vereniging breed) tot ondersteuning kan zijn door middel van bijvoorbeeld onderzoeken, analyseren en adviseren over bepaalde onderwerpen.

Toekomst
In de nabije toekomst hoop ik dat er een functie binnen mijn vereniging komt voor academische leerkrachten. Hiervoor zal ik samen met mijn directeur alle lagen van de vereniging moeten overtuigen van het voordeel hiervan. Dat zie ik als een leuke uitdaging! Wanneer deze functie er dan is, hoop ik te kunnen bijdragen aan de verbetering van schoolprestaties, het op een kwalitatief hoger niveau brengen van het onderwijs en het versterken van het professionele klimaat op de school en binnen het team.