Lid van de maand

Anouk Huijs

'Academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs zijn naar mijn mening goed in staat om de vertaalslag te maken vanuit de wetenschappelijke, vaak complexe theorie, naar de dynamische onderwijspraktijk.'

Opleiding
Eerlijk is eerlijk, als kind en als puber had ik niet direct de ambitie om leerkracht te worden. Hoewel ik gedurende mijn basisschooltijd iedereen vol overtuiging vertelde dat ik dokter wilde worden, raakt ik op de middelbare school erg geïnteresseerd in politiek. Waarna ik na mijn VWO politicologie ben gaan studeren. Al in de eerste drie maanden van deze studie kwam ik erachter dat ik niet op de juiste plek zat. Welke aspecten hier precies voor zorgden is mij tot op de dag van vandaag niet duidelijk, maar ik miste iets. In de maanden die volgden ben ik op zoek gegaan naar wat dan wél bij me paste. Al gauw liep ik een dag mee op een basisschool; er ging een wereld voor me open. Wat een gezelligheid, dynamiek, energie; precies wat ik zocht! Kort ging ik op zoek naar een voor mij passende opleiding, want academische niveau van mijn eerdere opleiding was mij goed gevallen. Al snel kwam ik bij de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen terecht. Hier startte ik in 2013 en hier heb ik tot op de dag van vandaag geen moment spijt van gehad. Wat een waardevolle tijd stond mij hier te wachten. In vier jaar tijd heb ik mij mogen ontwikkelen tot een leerkracht met een rugzak gevuld aan stage-ervaringen, wetenschappelijke literatuur en didactieken. Ik was helemaal klaar om vol energie en enthousiasme deze rugzak verder te gaan vullen in de onderwijspraktijk.

Loopbaan
Nadat ik vier jaar had gestudeerd stond ik te popelen om als ‘echte’ leerkracht aan de slag te gaan. Tevens had ik de behoefte om mij nog verder te verdiepen in onderwijsvraagstukken, waarin ik niet alleen de invalshoek van leerkracht zou bekleden. Ik koos er dan ook voor om beide werelden te combineren. Ik ging drie dagen aan de slag als onderbouwleerkracht en hield twee dagen vrij om de studie onderwijswetenschappen te volgen. Een pittige combinatie die een behoorlijke investering vroeg, echter bood het mij een prettige afwisseling tussen de onderwijspraktijk enerzijds en het meer wetenschappelijke karakter van de master anderzijds. In deze periode heb ik ervaren dat de onderwijspraktijk enorm benieuwd is naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten en in de school waarop ik werkzaam ben heb ik ook absoluut de ruimte ervaren om deze inzichten toe te passen en te delen met anderen. Te gek om deze ervaring als startende leerkracht al op te mogen doen. Als kers op de taart kreeg ik vorig jaar medio mei te horen dat ik genomineerd was voor leraar van het jaar 2019. Een spannende tijd brak aan, waarin het maken van promo video's en het schrijven van motivatiebrieven ineens aan de orde van de dag waren. Afgelopen januari kwam aan deze spannende tijd een eind middels de prijsuitreiking op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, en wat een eer, ik mag me vanaf januari één jaar lang ambassadeur voor het primair onderwijs noemen. Een fantastische uitdaging die ik met beide armen aanpak. Inmiddels heb ik ook mijn master onderwijswetenschappen met succes mogen afronden. Sinds deze afronding ben ik twee dagen extra gaan werken binnen mijn onderwijsstichting, waarin ik een dag de onderwijscoördinator binnen de stichting onder steun en een dag in de week invulling mag geven aan mijn rol als ambassadeur voor het primair onderwijs.

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs
Laat ik eerst starten met het uitspreken van mijn complimenten naar alle leerkrachten, ongeacht de genoten opleiding, jullie zijn stuk voor stuk toppers met eigen talenten en passies! Academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs zijn naar mijn mening goed in staat om de vertaalslag te maken vanuit de wetenschappelijke, vaak complexe theorie, naar de dynamische onderwijspraktijk. Tevens ben ik van mening dat academisch geschoolde leerkrachten op dit moment, het moment waarop het onderwijs dynamischer als ooit is, niet alleen een meerwaarde kunnen zijn als leerkracht die theorie en praktijk verbindt, maar ook op andere niveaus in de organisatie mee kan denken én acteren.

Toekomst
Tja, de toekomst... Het komende jaar mag ik mij nog ambassadeur voor het primair onderwijs noemen. Ik ben hard in de weer met het schrijven van een gedegen plan van aanpak. Aan het eind van dit kalenderjaar hoop ik in ieder geval een onderwijsplatform te hebben gelanceerd waarop (toekomstig) leerkrachten positieve verhalen met elkaar kunnen delen en vragen kunnen stellen én beantwoorden. Mijn doel daarbij? Een positieve beweging rondom het onderwijs, waarin we blijven benadrukken waar wij het dag in dag uit voor doen. 
Daarnaast denk ik dat er voor mij nog veel te halen valt als leerkracht in het primair onderwijs; zowel binnen als buiten de groep. Vooralsnog blijf ik lekker voor de klas staan, in combinatie met andere werkzaamheden krijg ik hier ontzettend veel energie van! Op de lange termijn hoop ik ook nog op andere niveaus binnen de organisatie aan de slag te mogen gaan met onderwijsvraagstukken. Nog genoeg te doen en te beleven dus!