Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Onderwijsonderzoek

Elke Leraar is anders, en dat is maar goed ook!

Schermafbeelding 2022 04 05 om 13.55.04

''Het is voor schoolleiders en bestuurders een grote uitdaging om (goede) leraren voor de klas te krijgen en ze daar te houden. Daarom staat het huidige onderwijs- systeem momenteel sterk onder druk. Mijn verwachting is dat een kernvariabele in deze discussie de flexibiliteit en gevarieerdheid van onderwijsteams zal zijn. Teams waarin leraren vanuit hun eigen vaardigheden en kwaliteiten een gefundeerde bij- drage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs. Echter, het is niet vanzelfspre- kend dat de diversiteit aan vaardigheden en kwaliteiten van leraren in een team benut wordt. Schoolleiders weten niet altijd raad met anders-opgeleide leraren, bestuurders voeren hierop zwak of geen HR-beleid en opleidingen sluiten nauwe- lijks aan op de diverse samenstellingen van onderwijsteams. Dit artikel is een pleidooi voor de benutting van diversiteit in onderwijsteams en de erkenning van ongelijkheid onder leraren.''

Hannah Bijlsma schreef voor onderwijsvakblad 'Basisschoolmanagement' een artikel over het belang diversiteit en anders opgeleiden in het basisonderwijs.

Lees het hele artikel hieronder.

Hannah Bijlsma | Elke Leraar is anders en dat is maar goed ook!