Onderwijsonderzoek

Aandacht voor de sterke rekenaar

Geschreven door: Masja Lebouille

Hoe zorg je dat jouw reken- en wiskundeonderwijs aansluit bij het niveau van de sterkste rekenaars in de klas? Het is een opgave waar veel leraren nog niet in slagen, blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De aanleiding voor dit onderzoek was het nieuws dat de groep excellent presterende rekenaars in Nederland steeds kleiner wordt.
De inspectie bracht het rekenonderwijs in beeld op basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs en ging op zoek naar kenmerken van een effectieve instructie en verwerking voor de sterkste leerlingen. Het rapport geeft een kritisch beeld. Over het algemeen zijn de lessen zijn voor hoogpresterende leerlingen niet uitdagend genoeg. Daarnaast hebben weinig leraren zicht op de leerlijnen en referentieniveaus van rekenen en wiskunde. Tussen leraren en sectoren zijn grote verschillen gevonden. Zo worden in het basisonderwijs en speciaal onderwijs vaker uitdagende leermiddelen gebruikt dan in het voortgezet onderwijs.
De onderzoekers geven een aantal adviezen om het onderwijs te verbeteren. Allereerst dient de vakinhoudelijke kennis van leraren worden uitgebreid. Daarnaast is het aan te raden om ook de kinderen die minder uitleg nodig hebben, instructie te geven. Dit kan een verkorte basisinstructie zijn of een verdiepende instructie met uitdagende vragen. Ook het uitspreken van hoge verwachtingen kan leiden tot betere prestaties, dit wordt nog weinig gedaan. Op school- en bestuursniveau is het belangrijk om een collectief ambitieniveau na te streven, zo weten leraren beter wat er precies van hen verwacht wordt.

Lees de overige aanbevelingen op:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/documenten/themarapporten/2019/04/10/themaonderzoek-reken--en-wiskundeonderwijs-aan-potentieel-hoogpresterende-leerlingen