Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

In het nieuws

BAB'er zoekt meer uitdaging

Datum: 13 juli 2021
Bron: didactief.nl
Tekst: Sarah Jansen, Pieter-Jan Ruiter en Maaike Radix 
 
'Een groot potentieel onder academische leerkrachten blijft momenteel onbenut en ongezien, blijkt uit onderzoek van OCW in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs en de PO-raad.'
 
Sinds 2008 is er de mogelijkheid om via de academische pabo op zes plekken (Utrecht, Leiden, Nijmegen, Zwolle, Groningen, Amsterdam) opgeleid te worden tot leerkracht in het primair onderwijs. Daarnaast zijn er steeds meer leerkrachten die na de pabo een universitaire master hebben gedaan en bestaat er met de start van de PWPO in Nijmegen sinds 2018 een volledige academische opleiding tot basisschoolleerkracht. Verder weten steeds meer zij-instromers met een universitaire opleiding de weg te vinden naar het basisonderwijs.
 
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs en de PO-raad recent een onderzoek uitgevoerd naar hoe leerkrachten met een universitair bachelor- en/of masterdiploma in het primair onderwijs worden ingezet en gewaardeerd. De leerkrachten zelf (715) en hun schoolleiders (62) zijn gevraagd naar de positie van academische leerkrachten in het schoolteam, welke loopbaanmogelijkheden zij ervaren en op welke manier zij zich willen ontwikkelen. Daarnaast richtte het onderzoek zich op academisch opgeleide leerkrachten die het onderwijs verlaten hebben.
 
Lees hier het hele artikel! Didactief | BAB'er zoekt meer uitdaging