Studiejaar 2020/2021

Kwartet 6 - curriculumontwikkeling

Verzorgd door: Prof. Susan McKenney en Dr. Nienke Nieveen (Universiteit Twente) i.s.m. SLO

Feb 2021: Online hoorcollege & wetenschappelijke literatuur
April 2021: Intervisiebijeenkomst (Leiden)
April/mei 2021: Praktijkopdracht

Meer informatie over de inhoud volgt zo snel mogelijk!