Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Voorgaande kwartetten

Kwartet 4 - De school als professionele leergemeenschap (sept - nov 2020)

Titel: De school als professionele leergemeenschap
Verzorgd door: Prof. Wilfried Admiraal en Simone Rijksen (Universiteit Leiden)

Inhoud:
Veel scholen in Nederland werken aan een cultuur van professionele samenwerking. Het oude beeld van leraren die lesgeven achter gesloten deuren, leren lesgeven door trial-and-error en individueel worden aangesproken op de kwaliteit van hun onderwijs, ontwikkelt zich naar het beeld van een schoolcultuur waarin leraren een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de onderwijskwaliteit en scholen die daartoe doelgericht samenwerkingsvormen inzetten. Het draait daarbij niet alleen om het samenwerken, maar ook om samen leren, door kennis en ervaringen uit te wisselen, bij elkaar in de les te kijken en elkaar feedback te geven. Zo krijgen leraren ruimte om zich verder te professionaliseren en hun vak te verdiepen of te verbreden Dit wordt ook wel aangeduid met School als Professionele Leergemeenschap (PLG). Een van de manieren om een dergelijke school te stimuleren zijn PLG’s van leraren, een verzamelnaam voor allerlei vormen van samen leren en werken met een gedeeld doel. In dit kwartet wordt deze dubbele laag van PLG op school- en leraarniveau ingeleid. Tevens leer je hoe een PLG op beide niveaus eruit ziet en kan worden gestimuleerd.

Bekijk hier de trailer!

2020 07 18 2

Lees meer


Kwartet 5 - Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Titel: Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen
Verzorgd door
: Prof. Monique Volman, Louise Verhoef, MSc.

Inhoud: 
In dit kwartet staan theorie en onderzoek over de ‘funds of knowledge’ en ‘funds of identity’ van leerlingen centraal. Onder deze noemers werken onderzoekers en leerkrachten in een toenemend aantal landen aan manieren om in het onderwijs meer gebruik te maken van de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen. Dit blijkt een krachtige manier om betrokkenheid bij school te stimuleren. Kinderen verwerven ook voor ze naar school gaan en in situaties buiten school kennis; thuis, op straat, in de sportclub, in de kerk of de moskee, en achter de computer. Soms is die kennis voor leerkrachten onbekend of ongewoon is, wat het lastig maakt om erbij aan te sluiten, bijvoorbeeld als het kennis uit andere culturen betreft, of uit media die de leerkracht zelf niet gebruikt. Kinderen kunnen dan op school de ervaring hebben dat wat ze in de loop van hun leven al hebben geleerd of buiten school meemaken, niet van betekenis wordt gevonden. De theorie over ‘funds of knowledge/identity’ laat zien dat dat anders kan. In dit kwartet verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van deze theorie voor het Nederlandse basisonderwijs.

Schermafbeelding 2020 10 26 om 21.26.59

Lees meer


Kwartet 6 - curriculumbewustzijn en -bekwaamheid

Titel: Curriculumbewustzijn en -bekwaamheid
Verzorgd door: Prof. Susan McKenney en Dr. Nienke Nieveen (Universiteit Twente) i.s.m. SLO

Inhoud:
Het ontwikkelen of aanpassen van een curriculum verloopt op een cyclische manier met als kernactiviteiten: analyse, ontwerp en evaluatie. Vanuit de gedachte 'Think big, but start small', doorlopen de deelnemers gedurende dit kwartet een hele ontwerpcyclus voor een bescheiden maar wel concrete mini-opdracht die past binnen de ontwikkelingen van de school.

In het online hoorcollege en in de literatuur wordt de theorie over Educational Design Research (McKenney & Reeves, 2019) behandeld en inzichten uit curriculumontwerptheorieën besproken. Tijdens de intervisiebijeenkomst worden instrumenten aan gereikt, ervaringen uitgewisseld en feedback gegeven aan elkaar. Na afloop zullen deelnemers in dit kwartet hebben stil gestaan bij hun voortrekkersrol binnen hun school, en geleerd curriculumveranderingen te onderbouwen en te verankeren.

Schermafbeelding 2020 11 21 om 20.30.20

Lees meer


Kwartet 5 - Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Na een succesvol vierde kwartet, start in november 2020 het vijfde kwartet van de BAB Academy met als titel: gebruikmaken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Monique Volman en Louise Verhoef (UvA) zullen dit kwartet leiden.

In dit kwartet staan theorie en onderzoek over de ‘funds of knowledge’ en ‘funds of identity’ van leerlingen centraal. Onder deze noemers werken onderzoekers en leerkrachten in een toenemend aantal landen aan manieren om in het onderwijs meer gebruik te maken van de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen. Dit blijkt een krachtige manier om betrokkenheid bij school te stimuleren.

HIER vind je een trailer en meer informatie over de inhoud van het kwartet.
Als jij je samen met een collega, studiegenoot vriend(in) etc. aanmeldt, dan krijgen jullie beiden 20% korting op de deelnemersprijs!

Op 20 november zullen het hoorcollege, de literatuur en de voorbereiding voor de intervisiebijeenkomst online staan in jouw eigen webomgeving. Op 20 januari 2021 is de intervisiebijeenkomst (fysiek of online).

Alle ambitieuze leerkrachten (academisch opgeleid of niet) zijn welkom om deel te nemen aan de BAB Academy. Het niveau van de aangeboden lesstof is op academisch niveau en uitdagend voor hoogopgeleide leerkrachten.

Je kunt de kosten voor deelname aan de BAB Academy in overleg met je leidinggevende declareren bij je school/bestuur op basis van je individuele professionaliseringsbudget. KLIK HIER voor een notitie ter onderbouwing van je declaratie t.b.v. professionalisering.

Het belooft een inhoudelijk sterk en inspirerend kwartet te worden!
Heb je vragen? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Afbeelding klein