Inhoud

Inhoud van de BAB Academy

In drie kwartetten wordt een aantal onderwerpen aangeboden die relevant is voor het werk als academische leerkracht en aansluiten bij wensen en behoeften van ambitieuze, hoogopgeleide leerkrachten.

 

Een kwartet bevat de volgende onderdelen:

1. Een online hoorcollege, waarin een spreker op hoog-academisch niveau instructie en uitleg geeft over het onderwerp en recent wetenschappelijk onderzoek behandelt (studielast: 2 uur)
2. Verdiepende literatuur over het onderwerp. Het hoorcollege en de literatuur worden voorafgaand aan de bijeenkomst gelezen door de deelnemer (studielast: 8 uur)
3. In een intervisiebijeenkomst ontstaat vervolgens verbinding met de praktijk d.m.v. gesprekken, werkvormen en opdrachten (4 uur).
4. Praktijkopdracht, waarmee het onderwerp toegepast wordt in de eigen lespraktijk. Hierover kan feedback worden gevraagd aan de expert (of aan de persoon die de intervisiebijeenkomst leidt). De feedback wordt waar mogelijk besproken in een follow-up bijeenkomst (8 uur).

Waarborging kwaliteit
De kwartetten worden inhoudelijk verzorgd en op maat ontwikkeld door Nederlandse kennisinstellingen (universiteiten en lectoraten). De BAB Academy waarborgt de kwaliteit van het programma door een vastgesteld evaluatieplan en terugkoppeling van feedback naar de docenten. Nieuwe programmaonderdelen worden uitvoerig besproken in het bestuur en voorgelegd aan de Raad van Advies.
Deelnemers van de BAB Academy zijn basisschoolleerkracht met een afgeronde Bachelor of Master op Universitair niveau. Onderzocht wordt of het wenselijk en haalbaar is een “Certificaat Academische Leerkracht” (CAL) uit te reiken, bijvoorbeeld als een volledig kwartet succesvol afgerond is.

KLIK HIER voor de inhoud van de drie kwartetten in het studiejaar 2019/2020.

Kwartet 1 – TOPLESSEN: hoe cognitieve psychologie kan leiden tot beter leren (sept - nov 2019)
Prof. Paul Kirschner; Dr. Gino Camp; Tim Surma, Msc. (Open Universiteit)

Kwartet 2 – De leraar als expert (nov 2019 - jan 2020)
Prof. Jan van Tartwijk en Dr. Luce Claessens (Universiteit Utrecht)

Kwartet 3 – Wat je voor lezen moet kunnen en weten (feb - april 2020)
Prof. Anna Bosman en Dr. Erik Meester (Radboud Universiteit)

KLIK HIER voor de inhoud van de drie kwartetten in het studiejaar 2020/2021

Kwartet 4 – De school als professionele leergemeenschap (sept - nov 2020)
Prof. Wilfried Admiraal en Dr. Hannie Gijsman (Universiteit Leiden)

Kwartet 5 – Verborgen verhalen van leerlingen, funds of knowledge (nov 2020 - jan 2021)
Prof. Jan van Tartwijk en Dr. Luce Claessens (Universiteit Utrecht)

Kwartet 6 – Curriculumontwikkeling (feb - mei 2021)
Prof. Susan McKenney en Dr. Nienke Nieveen (Universiteit Twente) i.s.m. met SLO

In het studiejaar 2021/2022 verwachten wij een bijdrage van Prof. Elma Blom en Marloes van Dijk, Msc. over multilinguistiek. Wij voeren momenteel gesprekken voor de andere twee kwartetten in dit jaar.