Inhoud

Inhoud van de BAB Academy

Elk jaar wordt een aantal kwartetten aangeboden dat relevant is voor het werk als academische leerkracht en aansluiten bij wensen en behoeften van ambitieuze, hoogopgeleide leerkrachten. Je kunt ervoor kiezen om één kwartet of meerdere kwartetten te volgen.

 

Een kwartet bevat de volgende onderdelen:

1. Een online hoorcollege, waarin een spreker op hoog-academisch niveau instructie en uitleg geeft over het onderwerp en recent wetenschappelijk onderzoek behandelt (studielast: 2 uur)
2. Verdiepende literatuur over het onderwerp. Het hoorcollege en de literatuur worden voorafgaand aan de bijeenkomst gelezen door de deelnemer (studielast: 8 uur)
3. In een intervisiebijeenkomst ontstaat vervolgens verbinding met de praktijk d.m.v. gesprekken, werkvormen en opdrachten (4 uur).
4. Praktijkopdracht, waarmee het onderwerp toegepast wordt in de eigen lespraktijk. Hierover kan feedback worden gevraagd aan de expert (of aan de persoon die de intervisiebijeenkomst leidt). De feedback wordt waar mogelijk besproken in een follow-up bijeenkomst (8 uur).

Waarborging kwaliteit
De kwartetten worden inhoudelijk verzorgd en op maat ontwikkeld door Nederlandse kennisinstellingen (universiteiten en lectoraten). De BAB Academy waarborgt de kwaliteit van het programma door een vastgesteld evaluatieplan en terugkoppeling van feedback naar de docenten. Nieuwe programmaonderdelen worden uitvoerig besproken in het bestuur en voorgelegd aan de Raad van Advies.
Deelnemers van de BAB Academy zijn ambitieuze basisschoolleerkrachten die houden van uitdaging. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten met een afgeronde masteropleiding op universitair- of hbo-niveau. D
e BAB Academy staat ook open voor professionals die buiten het basisonderwijs werken maar wel op een bepaalde verbonden zijn aan het basisonderwijs (bijvoorbeeld werkzaam als onderzoeker, ontwerper of adviseur).

Na afloop van een studiejaar wordt aan deelnemers het “Certificaat Academische Leerkracht” (CAL) uitgereikt voor alle volledig en succesvol afgeronde kwartetten van dat studiejaar.

KLIK HIER voor de inhoud van de drie kwartetten in het studiejaar 2019/2020.

Kwartet 1 – TOPLESSEN: hoe cognitieve psychologie kan leiden tot beter leren (sept - nov 2019)
Prof. Paul Kirschner; Dr. Gino Camp; Tim Surma, Msc. (Open Universiteit)

Kwartet 2 – De leraar als expert (nov 2019 - jan 2020)
Prof. Jan van Tartwijk en Dr. Luce Claessens (Universiteit Utrecht)

Kwartet 3 – Wat je voor lezen moet kunnen en weten (feb - april 2020)
Prof. Anna Bosman en Dr. Erik Meester (Radboud Universiteit)

KLIK HIER voor de inhoud van de drie kwartetten in het studiejaar 2020/2021

Kwartet 4 – De school als professionele leergemeenschap (sept 2020 - nov 2020)
Prof. Wilfried Admiraal en Simone Rijksen, MSc. (Universiteit Leiden)

Kwartet 5 – Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen (nov 2020 - jan 2021)
Prof. Monique Volman, Dr. Judith 't Gilde en Louise Verhoef, MSc. (Universiteit van Amsterdam)

Kwartet 6 – Curriculumbewustzijn en -bekwaamheid (feb 2021 - mei 2021)
Prof. Susan McKenney en Dr. Nienke Nieveen (Universiteit Twente) i.s.m. met SLO

In het studiejaar 2021/2022 verwachten wij een bijdrage van Prof. Elma Blom en Marloes van Dijk, Msc. over multilinguistiek. Wij voeren momenteel gesprekken voor de andere twee kwartetten in dit jaar.