Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Agenda

Er zijn momenteel geen evenementen

Meer informatie over onze projecten

  

Primoraten logo.   BAB Academy Logo.   BAB icons combi rgb

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

Doelstellingen

 Lees verder over onze doelstellingen

 

Nieuws

 • De Rijdende School is een dynamische school voor kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. In de zomermaanden geven onze 30 leerkrachten voornamelijk onderwijs in kleine, heterogene groepen. In de wintermaanden heeft iedere leerkracht veel ruimte voor extra taken, zoals consulentenwerk, het leveren van een bijdrage aan de [...]

 • "Doordat ik als academicus graag meedenk, mezelf wil blijven ontwikkelen en mijn kennis graag wil delen, vind ik het een mooie uitdaging om hier ook collega’s in mee te nemen. Elkaar inspireren, motiveren en enthousiasmeren is het fijnste dat er is. We streven immers allemaal naar goed onderwijs voor al onze [...]

 •  

  "Sinds twee jaar werk ik twee dagen per week als leerkracht op een basisschool in Utrecht en drie dagen per week als docent op de Marnix Academie. Dat geeft mij de kans om de verbondenheid tussen theorie en praktijk elke dag te ervaren en mede vorm te geven.'

  Leerkracht basisonderwijs
  Ik sta twee dagen per week voor groep 6 en ben de [...]

 • Tekst Masja Lebouille

  Met een Masterplan Basisvaardigheden wil minister Dennis Wiersma problemen in het funderend onderwijs aanpakken. Hulpteams moeten scholen straks gaan helpen de leskwaliteit weer op de rit te krijgen en er komt een extra subsidieregeling voor scholen. Er kwamen gemengde reacties.

  Of er wat moet gebeuren in het onderwijs, [...]

 • De CED-Groep is een landelijk werkend onderwijsadviesbureau. We geven betekenisvolle professionalisering, die direct toepasbaar is in de praktijk, en effectieve begeleiding aan onderwijsprofessionals. We ontwikkelen inspirerende leermiddelen en doen onderwijsgerelateerd onderzoek. Je treft bij ons ervaren collega’s met veel passie voor het [...]

 • Website: leraar24.nl
  Datum: 8 april 2022

  “ Een groot deel van de academische leerkrachten verlaat het onderwijs binnen vijf jaar. Uit onderzoek naar de positie van academisch geschoolde leerkrachten blijkt dat veel van deze leerkrachten een gebrek aan loopbaanmogelijkheden als belangrijke reden noemen (71%), gevolgd door gebrek aan uitdaging [...]

 • ''Wat voor mij de meerwaarde is van academici in het basisonderwijs is de vertaalslag tussen theorie en praktijk die je voortdurend maakt. Dit maakt dat je al analyserend en reflecterend tot oplossingen en werkwijzen komt. Voor mij zelf betekent dit een wisselwerking tussen bij het voorbereiden bedenken: waarom ga ik dit op deze manier [...]

 • ''Het is voor schoolleiders en bestuurders een grote uitdaging om (goede) leraren voor de klas te krijgen en ze daar te houden. Daarom staat het huidige onderwijs- systeem momenteel sterk onder druk. Mijn verwachting is dat een kernvariabele in deze discussie de flexibiliteit en gevarieerdheid van onderwijsteams zal zijn. Teams waarin leraren [...]

 Bekijk al het nieuws