Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

Doelstellingen

 Lees verder over onze doelstellingen

 

Nieuws

 • Ben je leraar en wil je je verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp? Dat kan! Het NRO stelt in november drie beurzen open voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over [...]

 • Geschreven door: Masja Lebouille
  Beeld: Joost Bataille

  ´Meertaligheid is een kracht’ is het credo van Dieneke Blikslager, adjunct-directeur op de Sint Jan school (po) in Amsterdam West. Sinds 2019 is dit een van de twee taalvriendelijke scholen in Nederland, een initiatief van de Rutu Foundation. [...]

 • "Ik vind het heel interessant om samen met collega’s na te denken over het ‘waarom’ achter ons onderwijs en over het ‘hoe’. Daarnaast doe ik op dit moment met Yvonne van Kasteren een onderzoek naar de Brede Inzet van de Academische Leerkracht. We zijn bezig om academische leerkrachten door heel [...]

 • Na een succesvol vierde kwartet, start in november 2020 het vijfde kwartet van de BAB Academy met als titel: gebruikmaken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Monique Volman en Louise Verhoef (UvA) zullen dit kwartet leiden.

  In dit kwartet staan theorie en onderzoek over de ‘funds [...]

 • "Op dit moment werk ik op een school in Amsterdam West, waar ik drie dagen voor de klas sta en daarnaast één dag werk aan verschillende taken rond gedragsproblematiek, onderzoek en zorgcoördinatie binnen de school. Daarnaast zal ik in april hopelijk toetreden tot het bestuur van de BAB als [...]

 • Geschreven door: Masja Lebouille

  High Dosage Tutoring werkt goed om rekenachterstanden te verkleinen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Ook het zelfvertrouwen van de leerlingen lijkt te verbeteren. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek. Kanttekening: het is een [...]

 • ‘Voor de klas staan is voor mij het leukste wat er is. Als academische leerkracht is het daarbij uitdagend om mee te kunnen denken over schoolontwikkeling. In de toekomst hoop ik met mijn achtergrond als orthopedagoog iets extra’s te kunnen betekenen voor het speciaal (basis)onderwijs.’

  Opleiding [...]

 • Geschreven door: Masja Lebouille

  Kleuterleerkrachten in Vlaanderen missen handvatten om kinderen goed voor te bereiden op rouw en verlies, blijkt uit de masterproef van Karen Teunissen (KU Leuven). Ook houden zij nog weinig rekening met de achtergrond van (gelovige) kinderen die een dierbare [...]

 • 'De kennis en vaardigheden van academische leerkrachten zijn waardevol voor het onderwijs. Ik raad aan om in gesprek te gaan met bestuurders, zodat een passende functie voor jullie gevonden kan worden.'

  Opleiding en loopbaan:
  Op mijn 17de had ik het VWO afgerond en eigenlijk geen flauw idee wat [...]

 • Vanaf nu kun je je inschrijven voor de nieuwe kwartetten van de BAB Academy!

  Over de BAB Academy:
  Professionalisering van leerkrachten op maat is belangrijk, omdat leerkrachten verschillen in ontwikkelbehoeften. Daarom is een professionaliseringsaanbod ontwikkeld, gericht op het (door)ontwikkelen van [...]