Wat doen wij

Research ED

 26904546 1969123283351611 5001753371272003347 n

Workshop positionering van academische leerkrachten in het basisonderwijs – Good practices

Op 20 januari werd in Amsterdam voor de derde keer de ResearchED georganiseerd in Amsterdam. Dit initiatief van Tom Bennett, een voormalig VO-docent Engels, heeft als doel om kennis uit onderwijs en wetenschap te delen. De BAB verzorgde een workshop over de positionering van de academische leerkracht in het basisonderwijs door middel van good practices.

Twee directeuren en drie leerkrachten vertelden over hun ervaring in de praktijk. Deze directeuren zien de vaardigheden en kwaliteiten van de academische leerkracht en proberen deze zo goed mogelijk in te zetten. De leerkrachten krijgen de kans om onderzoek te doen binnen de school of binnen het team een ontwikkeltraject te leiden. Een leerkracht bijvoorbeeld combineert haar werk als leerkracht met een promotietraject binnen de Universiteit Utrecht. In de school kan zij een brug slaan tussen onderzoek en onderwijs. Uit de zaal kwamen verschillende reacties; veel mensen onderschreven de andere vaardigheden van de academische leerkracht, maar vonden dit lastig om in de praktijk vorm te geven. Een leerkracht vertelde dat zij uit het onderwijs gegaan was als academische leerkracht, maar was blij dat de beroepsvereniging zich bezig houdt met de positionering van de academische leerkracht. Een andere veelgehoorde reactie was dat de cultuur binnen de school of het bestuur op dit moment niet altijd de ruimte biedt voor de academische leerkracht. Een tekort aan geld (formatie) of tijd voor andere werkzaamheden en de afkeer van hiërarchie in een team zijn belemmeringen die academische leerkrachten ervaren. Het advies van het panel luidde om in gesprek te gaan met de directie en om met concrete voorstellen te komen. Laat als academische leerkrachten je kwaliteiten zien!

Het was een inspirerende workshop, waar wederom bleek weer dat de BAB een belangrijke missie heeft waar veel academische leerkrachten, maar ook directies en andere betrokkenen behoefte aan hebben: de positionering van de academische leerkracht in het basisonderwijs.