Wat doen wij

 • "Academici in het PO: wat kun je er mee?"

   

  In juli 2019 verscheen in Schoolmanagement een artikel over academische leerkrachten in het basisonderwijs. Het artikel benadrukt het belang en de noodzaak de vaardigheden en capaciteiten van deze leerkrachten te benutten op scholen of binnen het bestuur. Maar: hoe doe je dat en wat kun je er mee? Door een aantal goede voorbeelden wordt een antw

 • Presentatie Actieplan Academici PO  Al geruime tijd zijn diverse onderwijsorganisaties bezig met de positionering van de academische leerkracht in het Primair Onderwijs (PO). We zien namelijk dat het aantal academische leerkrachten in het PO groeit. Tegelijkertijd zien we dat het nog lastig is om de vaardigheden en expertise die zij meebrengen goed in te zetten in het onderwijs. Acad

 • PO-Raad congres: LEF!  Op vrijdag 14 juni 2019 was de BAB aanwezig op het PO-raadcongres. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, besteedde in haar openingsspeech aandacht aan academische leerkrachten: ze sprak waardering uit voor het lef dat schoolbesturen hebben om academische leerkrachten te positioneren.

  Het thema van de dag was Lef! Özcan Akyol sprak als dagvo

 • Bijeenkomst academische leraren bij Meer Primair  Op 12 juni heeft binnen Meer Primair een eerste brainstorm over de inzet van academisch geschoolde leerkrachten plaatsgevonden. Bestuursleden van de BAB en de BAB Academy waren hierbij aanwezig. De hoofdvraag van de bijeenkomst was hoe de academische kennis en vaardigheden van academici binnen Meer Primair optimaal kunnen bijdragen aan (de ontwikke

 • BAB congres 2019

  De derde editie van het BAB congres was wederom een doorslaand succes. De dag bestond uit:

  - Waardevolle ontmoetingen

  - Presentatie van het sociaal jaarverslag van de BAB (https://prezi.com/eca0obyj8n3g/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share)

  - De lancering van de BAB Academy: professionalisering van academici in het basisonderwijs (l

 • BAB Academy

  Professionalisering van leerkrachten op maat is belangrijk, omdat leerkrachten verschillen in ontwikkelbehoeften. Daarom is een professionaliseringsaanbod (nascholing) ontwikkeld, gericht op het (door)ontwikkelen van academische vaardigheden speciaal voor academisch opgeleide leerkrachten in het basisonderwijs: De BAB Academy. De BAB Academy bestaa

 • Regiobijeenkomst Groningen

  Op 30 januari 2019 vond de regiobijeenkomst in Groningen plaats, in samenwerking met studievereniging Odiom. Na een inspirerende lezing over het nut van leerstrategieën en onderwijsonderzoek in de praktijk, werd een workshop verzorgd over de positie van Academische leerkracht. Studenten en pas-afgestudeerden brainstormden over de ideale rol van de

 • Regiobijeenkomst Leiden

  Woensdag 6 maart organiseerde BAB in samenwerking met de studentenraad van de ACPA op Hogeschool Leiden een regiobijeenkomst voor academische leraren en studenten. De regiobijeenkomst begon met een lezing van Tessa Slim, een leerkracht en onderzoeker die zojuist is gestart met haar promotieonderzoek naar onderzoekend leren. Na de lezing was het tij

 • Regiobijeenkomst Nijmegen

  Op woensdag 21 november was er een regiobijeenkomst voor academische leerkrachten op de HAN in Nijmegen met als thema: Hoe positioneer je jezelf als academische leerkracht binnen een school?

  De avond startte met een interessante ontmoeting, kennismaking en uitwisseling tussen de academische leerkrachten (in spé) onder het genot van een maaltijd.

 • BAB Congres 6 april 2019

  "De academische leerkracht als sterke schakel"

  Na een succesvolle editie in april 2018 organiseert BAB komend jaar wederom het BAB-congres op 6 april 2019. Je bent van harte welkom om collega’s te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en geïnspireerd te worden door verschillende sprekers en workshops.

  AANMELDEN VOOR HET BAB CONGRES

  Locatie BAB Congres:
  Bas

 • BAB - Curriculum.Nu feedbackbijeenkomst

  Feedbackbijeenkomst 2 november 2018

  Op vrijdagavond 2 november vond speciaal voor BAB-leden een Curriculum.nu feedbackbijeenkomst plaats bij de PO-Raad, met een delegatie van de ontwikkelteams Engels/mvt en Burgerschap. De ontwikkelteams hebben uitgelegd op welke manier zij werken aan het actualiseren van de eindtermen voor hun leergebied in het p

 • Speeddaten 2.0 - de positionering van de academische leerkracht in het PO


  Michel Rog (CDA): “Het gelijkheidsdenken blijft een obstakel voor meer ontwikkeltijd en een hoger salaris voor academische leerkrachten in het PO. Wij hebben warme woorden opgeschreven in het regeerakkoord over ruimte voor carrièreperspectieven en de nieuwe stap moet gaan over de verdere emancipatie van academische leerkrachten. En daarom ben ik en

 • Onderzoekers ontmoetten leerkrachten!

   

  Verslag Follow-up BAB congres in samenwerking met het NRO
  30 mei 2018

  Op woensdag 30 mei organiseerde de BAB en het NRO een follow-up van het BAB-congres. Tijdens de bijeenkomst kwamen we in het spanningsveld tussen wetenschap en praktijk en gingen we de uitdaging aan! Onderzoekers en leerkrachten ontmoetten elkaar en gingen met elkaar in gesp

 • Verslag BAB congres 7 april 2018

   


  We blijven in beweging!

  "Vol nieuwe energie om verdere invulling te geven aan mijn eigen rol als academische leerkracht in het basisonderwijs,
  ging ik weer naar huis." (BAB-lid)


  Op 7 april 2018 vond de tweede editie van het BAB-congres plaats in het gebouw ‘De Zonneparel’ van PCBO Amersfoort. Academische leerkrachten vanuit het hele land vere

 • Workshop NRO congres

   

  ‘Scholen kunnen academische leerkrachten beter benutten’
  De academische leerkracht kan van meerwaarde zijn in de beroepspraktijk en hierin verschillende functies
  en rollen vervullen. Maar welke concrete rol kan hij of zij aannemen binnen een school? Veel afgestudeerde
  academische leerkrachten dreigen hun meerwaarde van de opleiding niet te kunnen

 • Research ED

   

  Workshop positionering van academische leerkrachten in het basisonderwijs – Good practices

  Op 20 januari werd in Amsterdam voor de derde keer de ResearchED georganiseerd in Amsterdam. Dit initiatief van Tom Bennett, een voormalig VO-docent Engels, heeft als doel om kennis uit onderwijs en wetenschap te delen. De BAB verzorgde een workshop over

 • BAB in gesprek met de Onderwijsvakbonden

  Op 17 november ging een aantal BAB-leden in gesprek met de AOb, CNV en FVOV. Na een korte kennismaking met elkaar, was er ruimte om de praktijkervaringen van academische leerkrachten te delen. Er is verkend hoe we elkaar kunnen versterken, zodat academici een duidelijke positionering hebben en van meerwaarde kunnen zijn en blijven voor het onderw

 • Presentatie Mission Statement

  Op 2 november 2017 werd ons Mission Statement gepresenteerd! Zes leerkrachten vertelden hun verhaal over hoe zij als academici in het basisonderwijs een duidelijke positie innemen en van meerwaarde zijn voor de leerlingen, de school en/of het bestuur. Door middel van een panelgesprek werden kansen, belemmeringen en uitdagingen uitgelicht.

  Hoe kunn

 • Mission statement BAB!

  Waar zijn academische leerkrachten in het basisonderwijs werkzaam, hoe kunnen ze hun kwaliteiten inzetten en welke carrièreperspectieven zijn aantrekkelijk voor deze leerkrachten? Deze vragen worden ons vaak gesteld. BAB heeft daarom een mission statement gepubliceerd om academici in het basisonderwijs te kunnen positioneren!

  Bekijk hier ons Mission

 • Onderwijs Research Dagen 2017 Antwerpen

  Op 28, 29 en 30 juni 2017 vonden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.
  Het thema was Onderwijs | Onderzoek met impact. Allen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren, kwamen bij elkaar. De ORD 2017 had als doel inspirerend zijn voor heel de onderwijspraktijk: voor

 • De inzet van academische leerkrachten in de ontwikkelteams van Onderwijs2032

   

  Informatiebijeenkomst: 12 juli 2017 18:00-20:00 uur: speciaal voor BAB-leden

  Leren onze kinderen nog wel de goede dingen om zich goed voor te bereiden op de maatschappij en arbeidsmarkt waarin ze later terecht komen? Binnen jouw school voer je ongetwijfeld vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nede

 • Speeches & Sushi

  Op woensdag 17 mei vond de derde speeches en sushi plaats in samenwerking met de PO-raad. Tijdens deze speeches en sushi special zijn academische leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers in gesprek gegaan over de carrièreperspectieven van academische leerkrachten. 

  De bijeenkomst begon met een openingswoord van Anko v

 • Namens BAB aan tafel bij kamerleden

  Hannah Bijlsma heeft namens de Beroepsvereniging mee gepraat over de curriculumherziening in het onderwijs. Woensdag 19 april vond het rondetafelgesprek plaats, waarin zij zich hard maakte voor academische leerkrachten in het PO. Meer ruimte, tijd, geld en een passende beloning is er nodig om academici voor dergelijke functies in te zetten en daarm

 • Cognitieve uitdaging op het BAB congres!

   

  Op 8 april 2017 vond het eerste BAB congres voor academici in het onderwijs plaats! Het volgeboekte congres was een groot succes. Deelnemers werden cognitief uitgedaagd door de keynote spreker Ad Verbrugge, waarna ze in workshops aan de slag gingen om onderzoek en praktijk te koppelen. Reacties van enkele deelnemers/workshopleiders:

  - 'Lof voor

 • Nieuwpoort PO-raad 16-02-2017

  Het thema "De beste leraren voor de klas" is een veel besproken onderwerp in onderwijsland Nederland. Nu de verkiezingen eraan komen, maken politieke partijen hun programma bekend, en één ding is zeker: academische leerkrachten staan hoog in het vaandel! Op 16 februari heeft de PO-raad daarom een gesprek op gang gebracht tussen verschillende panell

 • Politiek debat: academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

  Het politiek debat van 18 januari bracht prikkelende gespreksonderwerpen ter sprake. Partijen hebben op deze manier meer aandacht voor academische leerkrachten in het basisonderwijs. Iedere week publiceren wij een stelling uit het debat. Deze week: academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

  Politiek debat stelling 1: Academische leerkra

 • ResearchED 2017

  Onderzoek en onderwijs: deze twee werelden werden duidelijk met elkaar verweven op het ResearchED congres in Amsterdam. Tijdens iedere workshop en iedere lezing kwam de vraag naar voren: op wat voor manier kunnen we (fundamenteel) onderzoek op een constructieve manier toepassen en inzetten in de onderwijspraktijk?

   

 • Praktijkspiegel OCW

  Een praktijkspiegel is een bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van OCW, voor leraren en schoolleiders waarin ze samen met beleidsmedewerkers van het ministerie in gesprek kunnen gaan over onderwijsbeleid. Het ministerie hoort graag wat leraren en schoolleiders belangrijk vinden.

  Op 1 februari 2017 zal de eerstvolgende praktijkspiegel wo

 • Speeches en sushi

  Op 30 maart 2016 hebben we in samenwerking met Nienke van der Steeg, Bernard Teunis en Maarten Lamé van de PO-raad een speeches en sushi sessie georganiseerd. Leden van onze beroepsvereniging uit heel Nederland hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst.

  De PO-Raad heeft tijdens de sessie verteld dat ze graag met de BAB samen willen werken, omdat z

 • Workshops lerarencongres

  Op 7 en 8 oktober 2016 vond het lerarencongres van de Onderwijs Coöperatie plaats. Ook de beroepsvereniging was daarbij met een interessante workshop over de meerwaarde van de academische leerkracht. Samen met ons publiek dachten we na over de positie die academici in het basisonderwijs innemen en op wat voor manier zij hun kwaliteiten kunnen inzet

 • "Ons Onderwijs2032" dialoogbijeenkomst

  Op woensdagavond 28 september heeft er een dialoogbijeenkomst plaatsgevonden over het rapport "Ons Onderwijs2032". Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Onderwijs Coöperatie. Academische leerkrachten uit heel Nederland kwamen naar Utrecht om advies te geven over twee hoofdvragen:

  - Geeft het rapport de juiste richting voor een

 • De oprichting van BAB

  Academische leerkrachten kunnen vanaf nu lid worden van de landelijke Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Academische leerkrachten zijn afgestudeerden van de Academische Pabo's (alle varianten) en leerkrachten met een Universitaire Masterdiploma. Zij kunnen zich door lidmaatschap met elkaar verenigen en daarmee een positie verwerven b