Lid van de maand

 • Henriëtte Vergoossen

  'Mijn droombaan voor de toekomst is een baan waarbij ik parttime voor de klas sta en parttime als onderwijskundige kan werken, het liefst binnen hetzelfde schoolbestuur. Het lastige hieraan is dat er (bijna) geen vacatures bestaan voor dit soort banen.'

 • Esther van den Berg

  'Ik werk als academische leerkracht in het speciaal basisonderwijs en ik geniet van (de uitdaging van) het werken met deze doelgroep kinderen'.

 • Femke Dijkman - studentlid

  'In de toekomst wil ik graag voor de klas staan. Daarom heb ik ook gekozen voor de Universitaire Pabo. Hierbij wil ik mijn academische vaardigheden blijven gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Dit zou ik binnen de school of het bestuur willen doen.'

 • Anouk Huijs

  'Academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs zijn naar mijn mening goed in staat om de vertaalslag te maken vanuit de wetenschappelijke, vaak complexe theorie, naar de dynamische onderwijspraktijk.'

 • Aline Tuls

  'Tijdens mijn master leer ik (onderwijs)beleid te analyseren vanuit een bestuurlijke context en merk ik hoe lastig het soms voor managers en bestuurders is om beleid op een juiste manier te implementeren en af te stemmen op professionals op de werkvloer. Ik onderschrijf dan ook initiatieven waarin leerkrachten bij de vorming van onderwijsbeleid wor

 • Quinten Mulder

  'Ik werk twee dagen als schoolleider en sta drie dagen voor de klas in de bovenbouw. Als academische leerkracht kan ik sneller op meerdere niveaus in de organisatie meedenken en daarbij een brug slaan tussen de theorie en praktijk.'

 • Laura de Winter

  'Ik werk als leerkracht op het speciaal basisonderwijs en als dyslexiebehandelaar/orthopedagoog bij Marant. Mijn werk motiveert mij om leerlingen in te laten zien wat ze al kunnen, zodat ze van daaruit nieuwe dingen kunnen leren.'

 • Caroline van Muijen

  'Ik werk bij Jongleren.biz als groepsleerkracht van een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast ontwikkel ik samen met mijn collega´s een curriculum voor deze doelgroep waarin ondernemend en onderzoekend leren centraal staat, in combinatie met het leren kennen van jezelf.'

   

 • Jade Brouns

  'Als je wilt dat het onderwijs niet voorbijgaat aan onderzoeksresultaten, mag je als onderzoeker ook niet voorbijgaan aan de praktijk. Daarom zie ik mezelf op korte termijn werken als onderwijskundig ondersteuner in het hoger onderwijs in combinatie met een dag per week op een basisschool.'

   

   

 • Nathalie Knoop

  ‘Als academische leerkracht, schoolopleider en onderzoeksbegeleider worden zowel mijn academische vaardigheden en kennis, maar ook mijn pedagogisch-didactische vaardigheden ingezet.’

   

 • Marietje Beemsterboer

   

  'Na mijn Master heb ik fulltime voor de klas gestaan als leerkracht basisonderwijs en docent Levensbeschouwing in het middelbaar onderwijs. Ik vroeg de promotiebeurs voor leraren aan om de identiteit van islamitische basisscholen te kunnen onderzoeken. De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier mijn onderzoek en mijn werk in het PO gecombine

 • Dianne Sandink - de Mare

  'Ik werk als leerkracht en intern begeleider. Onze school is als academische basisschool veel bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van goed, hedendaags onderwijs. Samen met leerlingen onderzoekend leren, dat is mijn passie. In 2018 ga ik bij Curriculum.nu meedraaien in het ontwikkelteam voor Mens en Maatschappij. '

 • Niels de Ruig

  'Naast leerkracht in groep 5-6, werk ik als onderzoekscoördinator in de Werkplaats Diversiteit van Amsterdam. Hier vorm ik de brug tussen leerteams op basisscholen en kennisinstituten, waarbij we praktijkgericht onderzoek doen rondom het thema ‘Diversiteit in en om de klas’. Lesgeven en onderzoek doen zijn mijn passie'

   

 • Gijs de Groot

  'Als academische leerkracht coach ik leerkrachtenteams op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van coöperatief leren, en het is fantastisch om deze theoretische kennis te gebruiken in de praktijk ter verbetering van het onderwijs!'

 • Nicky de Groot

  'Ik ben leerkracht van groep 3 op maandag, op dinsdag en woensdag verzorg ik tutoring voor de middenbouw (m.n. groep 3, lezen), waarna ik mijn week op donderdag afsluit met curriculumontwikkeling op het gebied van o.a. digitale geletterdheid, programmeren en mediawijsheid'

 • Jan Baan

  'Wat kunnen academisch geschoolde leerkrachten betekenen voor het onderwijs? Met dat onderwerp ben ik aan mijn onderzoek begonnen.'

 • Sonja de Jong

  'Kinderen Onderzoekend en Ontwerpend laten Leren. Daarvoor hebben zij leerkrachten nodig die hun eigen onderwijs onderzoeken en ontwerpen. Als coördinator van OOL in bouw 3-4, doe ik dit niet alleen voor mijn eigen klas, maar begeleid ik ook collega's hierbij.'

   

   

 • Pauline van Dooren

  'Binnen mijn combifunctie als orthopedagoog, onderwijskundige en intern begeleider analyseer ik leerling- en leerkrachtgedrag en maak ik hierbij in samenwerking met leerkrachten een plan van aanpak. Het is een meerwaarde dat ik toegang heb tot relevante literatuur en deze kan vertalen naar handelingsgerichte adviezen.'

   

 • Annemarie van Es

  'Bij goede projecten kunnen leerlingen hun talenten  en vaardigheden ontwikkelen. Daar zet ik mij met heel veel plezier voor in. Ik zie een goede leerkracht als ontwerper van zijn eigen onderwijs'

 • Lara Nelissen

  ‘Juist bij kinderen waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat, kun je een bijdrage leveren als professional. Ik heb mijn hart verloren aan leerlingen met ‘speciale’ ondersteuningsbehoeften!’

 • Jan Willem Hengeveld

  ‘Bij het ministerie van OCW maak ik me sterk voor het terugdringen van zittenblijvers, het versterken van de functiemix en het verlagen van de werkdruk.’

   

 • Meer nieuws